--Quảng cáo---

Yên Bái: Quan tâm bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Khoáng sản - Thanh Ngà - 08:53 18/09/2019

(TN&MT) – Hoạt động khai thác khoáng sản đã đóng góp một phần tích cực vào ngân sách của tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Song song với đó công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm.

a1
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản

Hiện nay toàn tỉnh có 173 giấy phép khai thác khoáng sản. Trong đó, có 66 dự án đang khai thác, 7 dự án đang xây dựng cơ bản, 15 dự án chưa xây dựng, 20 dự án tạm dừng hoạt động và 65 dự án đã hết hạn và thu hồi. Trong số các mỏ đã hết hạn có 36 mỏ đã hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ.

Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành một số văn bản chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương của tỉnh không ngừng tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT).

Đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ, trách nhiệm về BVMT như: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Bản cam kết BVMT, phương án cải tạo phục hồi môi trường; thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi có hồ sơ môi trường được phê duyệt; thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; quản lý chất thải; xây dựng công trình BVMT; lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT... Việc thẩm định các hồ sơ pháp lý này được các Sở, ngành và địa phương của tỉnh thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật và không ngừng nâng cao chất lượng.

2
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản được tỉnh Yên Bái được thực hiện thường xuyên hằng năm. Việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra được tỉnh Yên Bái thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, trong giai đoạn 2011-2017 Sở TN&MT đã ban hành 7 quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra và đã thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 169 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Yên Bái còn tham gia phối hợp thanh tra, kiểm tra cùng với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản), thanh tra Tổng cục Môi trường.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy về cơ bản các cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản đã tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc tuân thủ pháp luật của một số cơ sở còn có tồn tại như: Chưa thực hiện đúng một số nội dung BVMT; chưa có hồ sơ về quản lý chất thải nguy hại; chưa hoặc chậm ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường…

3

Cũng trong giai đoạn này, Sở TN&MT đã xử phạt vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 35 tổ chức với số tiền là 777 triệu đồng. Sau khi ban hành quyết định xử phạt các đơn vị đã chấp hành nghiêm quyết định xử phạt, nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn. Tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường như: Nâng cao chất lượng lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; thực hiện nghiêm việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định…

Mặt khác, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kiên quyết xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động đối với các doanh nghiệp chấp hành không nghiêm nội dung Báo cáo ĐTM hoặc bản Cam kết BVMT đã được duyệt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO