Xây dựng danh mục vị trí việc làm chuyên ngành tài nguyên và môi trường

03/07/2019 17:26

(TN&MT)- Chiều 3/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì Hội nghị triển khai xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và bản mô tả công việc vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Tham dự buổi làm việc có Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ các Tổng cục, Cục trực  thuộc Bộ TN&MT.  

s
Quang cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ, theo quy định của Chính phủ, Bộ đã hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm trong các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Tuy nhiên, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Ban Tổ chức Trung ương đã có các văn bản yêu cầu bộ, ngành xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương để đảm bảo tính tổng thể và liên thông trong xây dựng vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị, cụ thể:

Ngày 14/3/2019, Ban Tổ chức Trung ương đã có Văn bản số 7590-CV/BTCTW về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, Ban đã yêu cầu các Bộ thành lập Tổ biên tập để tổng hợp xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, ngành từ Trung ương đến địa phương.

Tiếp đó, ngày 30/5/2019, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 8215-CV/BTCTW về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, Ban đã giao các Bộ, ngành xây dựng danh mục, bản mô tả vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương.

Thực hiện yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 29/3/2019, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 754/QĐ-BTNTM thành lập Tổ biên tập tổng hợp xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Ngày 05/6/2019, Tổ biên tập vị trí việc làm của Bộ đã xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh mục và bản mô tả vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành của cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường, gửi cho Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 18/6/2019, Bộ đã có các Công văn số: 2889/BTNMT-TCCB gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và số 2890/BTNMT-TCCB gửi các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ về việc xây dựng danh mục và bản mô tả công việc vị trí việc làm nhóm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường; theo đó, Bộ yêu cầu các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ theo 6 nội dung như: Báo cáo kết quả thực hiện việc bố trí, sử dụng công chức theo danh mục vị trí việc làm và bản mô tả công việc đã được phê duyệt; những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; Thống kê và phân nhóm công việc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo các phụ lục 01 và 02 (theo hướng dẫn của Ban tổ chức); Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm đã được giao và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất danh mục vị trí việc làm của các tổ chức hành chính thuộc đơn vị theo phụ lục 03; Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất danh mục vị trí việc làm nhóm nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực được giao quản lý tại địa phương; Xây dựng bản mô tả công việc của các vị trí việc làm nhóm nghiệp vụ chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương đã đề xuất theo phụ lục 04; Kiến nghị, đề xuất.

Về thời hạn thực hiện, các đơn vị hoàn thành và gửi hồ sơ 3 nội dung trước ngày 01/7/2019; Các đơn vị hoàn thành và gửi hồ sơ 3 nội dung còn lại vào trước ngày 15/7/2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc triển khai xây dựng danh mục vị trí việc làm và bản mô tả công việc vị trí việc làm nghiệp vụ của các đơn vị. Đồng thời cũng nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục nghiêm túc thực hiện việc triển khai xây dựng danh mục vị trí việc làm và bản mô tả công việc vị trí việc làm nghiệp vụ ngành tài nguyên môi trường theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và  quan tâm chỉ đạo cán bộ phụ trách thực hiện.

 “Trước 15/8, Bộ phải thực hiện xong việc này để gửi Ban Tổ chức Trung ương, do đó, đề nghị Tổ Biên tập tăng cường phối hợp, hướng dẫn các đơn vị để hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng danh mục vị trí việc làm và bản mô tả công việc vị trí việc làm nghiệp vụ”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng đề nghị, khi xây dựng công việc này, các đơn vị cần lưu ý cơ sở đề xuất của các địa phương để có thể đề xuất cho sát thực tế. Chẳng hạn như địa phương nhiều giao dịch đất đai có nên chăng tăng thêm cán bộ thực hiện công việc này? Khu vực nhiều sông ngòi như Đồng bằng Sông Cửu Long liệu có cần thêm cán bộ phụ trách tài nguyên nước?...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng danh mục vị trí việc làm chuyên ngành tài nguyên và môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO