Vĩnh Long: Đa dạng các hình thức truyền thông để phát triển vững chắc người tham gia BHXH, BHYT

Thùy Linh| 23/12/2022 13:31

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã đa dạng các hình thức truyền thông, làm tiền đề để phát triển vững chắc người tham gia BHXH, BHYT. Nhờ vậy, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt, đối với BHYT, ước đạt tỷ lệ bao phủ 92,4% dân số, cao hơn so với chỉ tiêu được giao (92,2%)...

Xin giới thiệu cuộc trao đổi báo Tài nguyên và Môi trường với ông Phạm Minh Dương - Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian qua, BHXH tỉnh Vĩnh Long tập trung vào những giải pháp, mục tiêu trọng tâm nào, thưa ông?

Ông Phạm Minh Dương: Năm 2022, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh Vĩnh Long đã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó có việc tham mưu tổ chức thực hiện Công văn số 1034-CV/TU ngày 4/4/2022 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; đồng thời phối hợp tốt với các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn.

5bf8a2a8-1b60-4b57-a2f1-70d61c10552b(1).png
Ông Phạm Minh Dương- Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Vĩnh Long đã có những chuyển biến tích cực. BHXH tỉnh không ngừng đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; quy mô tuyên truyền được tăng cường cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần không nhỏ tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong đại đa số người dân và NLĐ.

Cụ thể, BHXH tỉnh tập trung tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV tới người dân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với NLĐ, chủ SDLĐ, nhất là tại các DN. Song song đó, phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trực tuyến về BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện và cài đặt VssID; tuyên truyền trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh, các trang mạng xã hội như Zalopage, Fanpage…

BHXH tỉnh cũng chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, trường học tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Qua đó, giúp đội ngũ CBCCVC và NLĐ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; từ đó chủ động, tích cực vận động thân nhân, gia đình tự giác tham gia. Triển khai ký kết các quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với các hội, đoàn thể; từ đó cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, cũng như làm tiền đề để BHXH huyện và hội, đoàn thể huyện phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả.

BHXH tỉnh cũng xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình kết hợp tuyên truyền, vận động trực tiếp theo nhóm nhỏ tại từng hộ gia đình, hoặc tuyên truyền theo hình thức tổ chức hội nghị khách hàng. Tính đến hết tháng 10/2022, toàn tỉnh đã tổ chức 3 lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; 286 cuộc tuyên truyền theo nhóm nhỏ và 329 cuộc hội nghị khách hàng, hội thảo, tập huấn, thu hút khoảng 33.900 lượt người tham dự.

Xác định đội ngũ nhân viên thu là "cánh tay nối dài" của Ngành, nên BHXH tỉnh luôn quan tâm đến việc mở rộng và nâng cao chất lượng của lực lượng này. Trong năm 2022, BHXH tỉnh đã tổ chức 7 lớp bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp và 1 lớp trực tuyến nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức cũng như bồi dưỡng kỹ năng vận động, phát triển người tham gia cho hơn 1.000 lượt nhân viên thu thuộc 4 tổ chức dịch vụ thu trên toàn tỉnh. Ngoài ra, phối hợp với Sở GD-ĐT ban hành hướng dẫn thu BHYT HSSV, trích thù lao và kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu năm học 2022-2023; phối hợp ban hành Quyết định giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV, BHXH tự nguyện và cài đặt ứng dụng VssID năm 2022 cho Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các trường học…

Năm 2022, điểm nhấn trong hoạt động của BHXH tỉnh Vĩnh Long là công tác truyền thông đã được thực hiện sâu, rộng và đa dạng. Phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, BHXH tỉnh đề ra những giải pháp nào để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, thưa ông?

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề để năm 2023, BHXH tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tập trung hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ, BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Theo đó, một số chỉ tiêu cụ thể phấn đấu bao gồm: Số người tham gia BHYT đạt 93,2% dân số; BHXH đạt 31% lực lượng lao động; BH thất nghiệp đạt 25% lực lượng lao động. Theo lộ trình đến năm 2025, tỉnh phấn đấu đạt 95% dân số tham gia BHYT; 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Số nợ BHXH giảm đến mức thấp nhất, phấn đấu dưới 1,54% tổng số phải thu; cân đối được quỹ KCB BHYT.

Để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, phối hợp tốt với các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT theo hướng không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình phát triển và điều kiện đặc thù ở địa phương.

Về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, sẽ chủ động phối hợp với Bưu điện và các tổ chức dịch vụ thu tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. Tổ chức sơ kết tình hình thực hiện các Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa cơ quan BHXH và UBND xã, phường, thị trấn; giữa cơ quan BHXH và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội; tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan và Tổ thu hồi nợ của tỉnh tăng cường thu hồi nợ BHXH, BHYT, tập trung vào các đơn vị nợ lớn và kéo dài.

Trong thực hiện CCHC, sẽ đặt trọng tâm cải cách TTHC và nâng cao chất lượng phục vụ, để thuận lợi cho người tham gia; đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống quản lý, tiếp tục triển khai ứng dụng VssID để nâng cao tỷ lệ bao phủ người đăng ký và sử dụng ứng dụng này. BHXH tỉnh cũng tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm tra văn bản do BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh ban hành để tham mưu, đề xuất bổ sung, sửa đổi, ban hành mới hồ sơ, quy trình kê khai thu-chi BHXH, BHYT phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo thuận lợi cho DN, NLĐ và người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Long: Đa dạng các hình thức truyền thông để phát triển vững chắc người tham gia BHXH, BHYT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO