--Quảng cáo---
  • ung dung cong nghe

Ủy ban Dân tộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC năm 2021
Dân tộc - Tôn giáo - Ngọc Châu - 18:22 18/02/2021
(TN&MT) - Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đây mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) bám sát các chủ trương, đường lối, chiến lược của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Ủy Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO