--Quảng cáo---

Tuyển chức danh Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học môi trường

Xã hội - Viện KHMT - 14:43 26/12/2019

(TN&MT) - Viện Khoa học môi trường thi tuyển chức danh Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-TCMT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”; Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Theo Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học môi trường kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-TCMT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Viện Khoa học môi trường thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học môi trường, như sau:

1. Chức danh thi tuyển

Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học môi trường

2. Các thông tin liên quan đến thi tuyển

a) Thông báo thi tuyển được đăng trên Báo Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường.

b) Các nội dung liên quan đến thi tuyển như đối tượng; tiêu chuẩn, điều kiện dự thi; hồ sơ đăng ký dự thi… được quy định cụ thể tại các văn bản được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường (tại địa chỉ www.vea.gov.vn), bao gồm:

- Quyết định số 3302/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 1537/QĐ-TCMT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Khoa học môi trường.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

a) Về thời gian

- Đăng thông báo thi tuyển: từ ngày 26/12/2019 đến ngày 09/01/2020

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:

+ Tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 26/12/2019 đến 09/01/2020 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

+ Thẩm định hồ sơ: từ ngày 26/12/2019 đến 09/01/2020.

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: dự kiến từ ngày 09/01/2020 đến ngày 11/01/2020.

- Tổ chức thi viết: dự kiến từ ngày 15/01/2020 đến 16/01/2020.

- Tổ chức thi trình bày Đề án: dự kiến từ ngày 18/02/2020 đến 19/02/2020.

b) Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Văn phòng Viện Khoa học môi trường, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (ngoài bì Hồ sơ đề nghị ghi rõ chức danh dự tuyển).

Viện Khoa học môi trường không trả lại hồ sơ khi thí sinh đã đăng ký dự thi./.

  • Viện Khoa học Môi trường tuyển dụng viên chức năm 2019
    Môi trường - Viện Khoa học Môi trường - 16:32 21/11/2019
    (TN&MT) - Thực hiện Quyết định số 2898/QĐ- BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường; Công văn số 5852/TCMT-TCCB ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Môi trường về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019, Viện Khoa học Môi trường thông báo tuyển dụng 08 chỉ tiêu viên chức 2019, cụ thể như sau:

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO