Xã hội

Công đoàn Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo: Đoàn kết, sáng tạo và phát triển

Thủy Nguyễn 16/04/2024 - 14:47

(TN&MT) - Ngày 16/4, tại Hà Nội, Công đoàn Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

img_1761.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo; các đồng chí Phó Viện trưởng và hơn 90 đoàn viên công đoàn của Viện.

Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo là đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT được thành lập tại Quyết định số 815/QĐ-TTg ngày 07/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Viện Khoa học môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường và Viện Nghiên cứu biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Ngày 29/9/2023, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 2818/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện.

Để kiện toàn các tổ chức chính trị, xã hội của Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo, ngày 26/01/2024, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-CĐB về việc thành lập Công đoàn cơ sở Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo trực thuộc Công đoàn Bộ TN&MT và chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời. Hiện tại, Công đoàn có 94 đoàn viên.

img_1790.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo về kết quả hoạt động Công đoàn Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Viện trưởng Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo, Chủ tịch Công đoàn lâm thời Viện cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn và chương trình công tác của Công đoàn Bộ TN&MT, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo đã chủ động phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên tham gia đầy đủ các buổi học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn Bộ; tham gia các hoạt động Tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Các hoạt động công đoàn được lồng ghép trong các hoạt động bề nổi, sự kiện, truyền thông của Viện, của Bộ, tạo không khí vui tươi, vận động đoàn viên công đoàn thi đua trong lao động, học tập, công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với chức năng là đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của viên chức và người lao động trong đơn vị, Công đoàn Viện đã tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến người lao động như chế độ đi công tác, học tập nâng cao trình độ chuyên môn…

Các chế độ về tiền lương như nâng bậc, lên lương đúng thời hạn, xét lên lương trước thời hạn, chuyển đổi lương mới đã được xem xét kịp thời. Các vấn đề về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được quan tâm trong bối cảnh đơn vị mới được thành lập để bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên… Ngoài ra, Công đoàn còn tổ chức chu đáo việc thăm hỏi đoàn viên và bố mẹ của đoàn viên khi đau ốm.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, trong thời gian qua, phong trào văn hóa, thể thao cũng được Công đoàn Viện duy trì và tăng cường triển khai thực hiện. Đoàn viên công đoàn, đặc biệt là các đoàn viên còn trong tuổi sinh hoạt Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã rất quan tâm, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo sự kết nối trong và ngoài đơn vị.

Cùng với đó, Công đoàn Viện đã phối hợp với chính quyền tổ chức phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phổ biến quán triệt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện.

img_1753.jpg
Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đại diện các công đoàn trực thuộc đã tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Viện trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào thúc đẩy sự tham gia của công đoàn viên trẻ trong nghiên cứu khoa học; phát huy vai trò của nữ công đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác công đoàn;...

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, đồng chí Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo đánh giá cao vai trò của BCH Công đoàn trong việc cùng với Đảng ủy, Lãnh đạo Viện giúp ổn định tư tưởng, kiện toàn bộ máy, chung tay xây dựng các tập thể, tổ chức công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc, hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.

img_1801.jpg
Ông Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo phát biểu

Đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 mà Công đoàn Viện đã đưa ra, đồng thời để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Lê Tuấn đề nghị BCH Công đoàn Viện nhiệm kỳ tới cần thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn.

Cùng với đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn. Đặc biệt, mọi hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở, lấy sự tham gia của công đoàn viên làm thước đo cho chất lượng, hiệu quả hoạt động.

img_1813.jpg
Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT đánh giá, trong thời gian ngắn, dù hoạt động kiêm nhiệm, BCH Công đoàn Viện đã hoàn thành tốt mọi mặt hoạt động theo chức năng của BCH lâm thời. Đặc biệt, BCH Viện đã nhận thức rất sâu sắc trách nhiệm phải cùng đồng hành với Đảng bộ, lãnh đạo Viện để khắc phục nhiều khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp được đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, đồng chí Dương Trung Thành đề nghị BCH Công đoàn Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo cần nhận thức sâu sắc tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong giai đoạn mới, trong đó cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén và tận tâm với công việc theo đúng phương châm “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Đặc biệt, BCH Công đoàn Viện cần gương mẫu đi đầu, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh góp phần triển khai thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Viện, đáp ứng yêu cầu của ngành TN&MT nói riêng và sự phát triển của đất nước trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nói chung.

img_1831.jpg
Ra mắt BCH Công đoàn Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại Đại hội, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 7 đồng chí tiêu biểu tham gia BCH Công đoàn Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo nhiệm kỳ 2023 – 2028.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo: Đoàn kết, sáng tạo và phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO