Tro, xỉ lò hơi có phải là chất thải nguy hại không?

Hỏi đáp chính sách - Báo TN&MT - 03:52 21/11/2019

(TN&MT) - Để xác định tro, xỉ lò hơi hay bùn lắng có phải là chất thải nguy hại thì công ty cần thực hiện việc lấy mẫu và phân định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2009/BTNMT).

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Việt, ở Cao Bằng hỏi: Công ty tôi đang sử dụng lò hơi đốt bằng nhiên liệu phoi bào (đã được kiểm tra ngưỡng chất thải nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT: Không vượt ngưỡng).

Hiện tại, công ty có hệ thống xử lý khí thải dùng nước tuần hoàn để xử lý. Sau quá trình xử lý một lượng bùn lắng từ quá trình này phát sinh.

Vậy, tro, xỉ lò hơi phát sinh trong quá trình đốt lò hơi bằng phoi bào có phải là chất thải nguy hại không? Bùn lắng phát sinh từ quá trình dùng nước để xử lý khí thải có phải là chất thải nguy hại không? Nếu đúng thì là mã gì?

Vấn đề bạn đọc hỏi, xin trả lời như sau:

Một trong những trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu là "tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải báo cáo và quản lý". Do vậy, công ty có trách nhiệm tự phân định, phân loại chất thải nguy hại.

Thông thường, tro xỉ phát sinh từ nguyên liệu là phoi bào (gỗ) là chất thải công nghiệp thông thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, nếu đốt phoi bào (gỗ) thì tro xỉ hoặc tro bay (sẽ phát sinh bùn từ hệ thống xử lý khí) có thể xuất hiện kim loại nặng (do hấp thu từ đất) và dioxin/furan (do dư lượng thuốc bảo vệ chứa clo).

Để xác định tro, xỉ lò hơi hay bùn lắng có phải là chất thải nguy hại thì công ty cần thực hiện việc lấy mẫu và phân định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2009/BTNMT).

Về áp mã chất thải nguy hại, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 1 (Danh mục chất thải nguy hại), phần A (hướng dẫn sử dụng Danh mục chất thải nguy hại) có hướng dẫn quy trình tra cứu, sử dụng Danh mục tại Mục 2.

Tại mục này có hướng dẫn trình tự các bước để xác định mã chất thải nguy hại, đặc biệt, tại Mục 2.2.2 bước 6 có nêu "Trong trường hợp không tìm được mã CTNH cụ thể theo nguồn thải hay dòng thải thì áp các mã chất thải nguy hại từ 19 12 01 đến 19 12 05 nếu vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng chất thải nguy hại ".

Theo Tự viết
Copy Link
  • Thủ tục cấp lại sổ đăng ký nguồn thải chất thải nguy hại
    Môi trường - VPLS Hanel - 18:11 10/01/2019
    (TN&MT) - Bạn đọc có địa chỉ: namnvuf@gmail.com hỏi: Đầu tháng 06/2018, Công ty chúng tôi được Phòng Đăng kí kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh, đăng kí thay đổi lần thứ 5 về việc thay đổi tên và địa chỉ công ty.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO