--Quảng cáo---
  • chất thải nguy hại

Những chuyển biến trong xử lý chất thải
Ngành TN&MT - Linh Chi - 14:35 23/08/2022
(TN&MT) - Sau khi Chính phủ giao Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn (CTR), Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO