--Quảng cáo---

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ

Ngành TN&MT - Mai Đan - Hoàng Minh - 13:42 08/07/2020

(TN&MT) - Sáng 8/7 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành dự và chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Quyền Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ TN&MT cùng các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, các đồng chí Lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Bộ; đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT: Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn thể Bộ; Chi bộ Vụ Kế hoạch – Tài chính; Đảng ủy Tổng cục KTTV; Đảng ủy Tổng cục Quản lý đất đai; Đảng ủy Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường…

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đảng bộ nỗ lực xây dựng Tổng cục trong sạch, vững mạnh toàn diện

Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT. Đảng bộ Tổng cục có 17 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm:10 Đảng bộ và 7 Chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên là 738, trong đó: Đảng viên chính thức là 709, đảng viên dự bị là 29, đảng viên nữ: 179. Về trình độ học vấn của đảng viên: tiến sỹ 29 đồng chí; thạc sỹ 205 đồng chí; đại học 379 đồng chí; cao đẳng 8 đồng chí; Trung cấp chuyên nghiệp 48 đồng chí; công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ 63 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân 95 đồng chí; trung cấp 185 đồng chí.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Cảnh Dương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Sự phát triển của Tổng cục đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Tổng cục từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Tổng cục trưởng đề nghị Đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ; phát huy tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới” tham gia tích cực, trách nhiệm và có hiệu quả cao nhất vào nội dung, để hoàn thành chương trình của Đại hội đã đề ra nhằm góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Đồng chí Đỗ Cảnh Dương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Đỗ Cảnh Dương cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng cục đều đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cấp phép hoạt động khoáng sản, kinh tế địa chất và khoáng sản, thanh tra, kiểm tra, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã được đánh giá hoàn thành xuất sắc toàn diện.

Đảng viên biểu quyết nhất trí các nội dung của Đại hội

Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Ngành…

Áp dụng công nghệ số vào quản lý tài liệu địa chất, khoáng sản

Theo đồng chí Đỗ Cảnh Dương, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa mới

Đảng bộ Tổng cục cũng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trực thuộc, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ động tích cực xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản, làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vững mạnh toàn diện.

Tại Đại hội, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đánh giá cao Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khóa mới ra mắt Đại hội

“Trong giai đoạn 2015 – 2020, Đảng bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản, thể hiện trên các mặt công tác: nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo thực hiện công tác Đảng” – Thứ trưởng Lê Công Thành nhận định.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Tổng cục cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về địa chất và tài nguyên khoáng sản, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, khả thi phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổ chức xây dựng quy hoạch điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản gắn với định hướng lớn của Ngành, phù hợp với Luật Khoáng sản, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ số vào quản lý tài liệu địa chất, khoáng sản, quan tâm hơn đến việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Toàn cảnh Đại hội

“Quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực và sức chiến đấu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, gắn vó mật thiết với cán bộ, đảng viên và quần chúng; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động” – Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo.

Đại hội đã bầu ra 22 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Kịp thời xử lý vi phạm khai thác than
    Khoáng sản - 18:11 07/03/2019
    (TN&MT) - Sau nhiều cuộc thanh, kiểm tra, mới đây, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là tổ chức được phép khai thác và Công ty Vietmindo là tổ chức trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác tại mỏ than Uông Thượng.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO