--Quảng cáo---

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Đã hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách

Trong nước - 16:11 28/06/2019

(TN&MT) - Sáng  28/6, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm. Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Qúy Kiên; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi; các Phó Tổng cục trưởng: Vũ Trường Sơn, Vũ Sĩ Tuấn cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và cán bộ, công nhân  viên chức Tổng cục cùng dự.

TT Kien
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Nhiều nhiệm vụ quan trọng, cách bách đã được xây dựng kịp thời

Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng cục trong bối cảnh chung của đất nước, lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng, trong 6 tháng đầu năm  2019, tình hình Biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường do sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ trên biển và sự bất đồng giữa các nước trong khu vực. Ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới, biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Phát triển bền vững, bảo đảm hài hoà giữa phát triển với bảo tồn biển đã trở thành xu thế chủ đạo. Toàn cầu hoá và cách mạng khoa học - công nghệ tạo ra nhiều cơ hội và thách thức.

Ở trong nước, có nhiều thuận lợi, nhưng không ít khó khăn đối với công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xây dựng và triển khai Chương trình công tác năm 2019 với nhiều nội dung trọng tâm và đã đạt được một số kết quả bước đầu, nổi bật  như: Xây dựng Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36/NQ- TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến nhiều bộ, ngành, do vậy, Tổng cục đã quyết liệt, tập trung chỉ đạo xây dựng chi tiết kế hoạch để triển khai thực hiện.

Tổng cục đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm để lấy ý kiến tham vấn của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ nhiều ngành, lĩnh vực, và trình Bộ ban hành Công văn gửi các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc Bộ về việc đề xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài có tính liên vùng, liên ngành, quan trọng ở cấp quốc gia để đưa vào Kế hoạch.

toan canh HN
Toàn cảnh Hội nghị 


Tổng cục tham mưu Bộ TN&MT phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương”. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội thảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tiến hành xây dựng khung Kế hoạch và đã tiến hành tổ chức nhiều tọa đàm và xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học có liên quan để hoàn thiện dự thảo lần của Kế hoạch. Theo kế hoạch, Tổng cục sẽ trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trong tháng 6 năm 2019 bảo đảm đúng tiến độ.

Ngoài ra, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt nam đã tiến hành rà soát, đánh giá tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo tiếp tục được chú trọng và chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ cơ bản những khó khăn, vướng mắc thiết lập quản lý lâu dài. Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, quy định, quy chế quản lý cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của các cá nhân, tổ chức. Nghiên cứu xây dựng trình Tổng cục, Bộ và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí và quy trình đánh giá, lựa chọn các dự án đưa vào Chương trình trọng điểm.

Đã hoàn thiện Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, Tổng cục đã tập trung xây dựng và hoàn thiện Thuyết minh nhiệm vụ 02 nhiệm vụ nêu trên theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT. Đã trình Bộ TN&MT xin ý kiến về việc tổ chức họp Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổng cục còn tham mưu trình Bộ ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương giải quyết giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét... Những kết quả đó đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước vể tài nguyên, môi trường biển trên cả nước, nâng cao vị thế, vai trò của Tổng cục và của Bộ.

Nâng cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quyết tâm thực hiện hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường giao tại Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng có liên quan về quản lý biển, hải đảo.

Đồng thời tham mưu, trình ban hành các quy định quản lý, cấp phép, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt, bảo đảm chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý đối với các hồ sơ cấp phép. Tiếp tục triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch năm 2019 về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nghiệm thu đề án, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tập trung thực hiện các dự án điều tra cơ bản và xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin về biển, hải đảo. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp: chính sách và pháp chế, kế hoạch - tài chính, tổ chức cán bộ, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, văn phòng.

Thứ trưởng Trần Quý kiên
Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao Bằng khen của Chính phủ cho ông Vũ Sỹ Tuấn - Phó Tổng cục trưởng  và ông Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đánh giá cao những nỗ lực mà toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục đã thực hiện được trong 6 tháng qua; đồng thời biểu dương những kết quả mà Tổng cục đã đạt được, đặc biệt là đã hoàn thành và trình Chính phủ kế hoạch Tổng thể và 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng cho biết, từ nay đến cuối năm 2019 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng như hoàn thiện sửa đổi Nghị định 51 về Giao khu vực biển, Nghị định xử phạt hành chính trong việc quản lý tài nguyên môi trưởng biển, hải đảo và kiện toàn Ban chỉ đạo biển Đông. Tổng cục Biển và Hải đảo phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung trí tuệ, lực lượng xây dựng, góp ý tránh trùng lắp và đáp ứng được nhu cầu quản lý thực tiễn. Một Thông tư cũng hết sức quan trọng mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần phải tập trung xây dựng đó là Quy định kỹ thuật đánh giá vật chất nhận chìm ở biển và lực chọn khu vực nhận chìm để hoạt động này được triển khai tốt hơn, chủ động hơn, không phụ thuộc quá nhiều vào DTM như hiện nay.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng nhận định, trong thời gian tới, khi Kế hoạch tổng thể và 5 năm thực hiện Nghị  quyết 36 được thông qua và triển khai, đây là “thời cơ vàng” để tạo sức bật cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khi mà tất cả các lĩnh vực, Bộ, ngành đều phải quan tâm, đầu tư cho hoạt động phát triển bền vững kinh tế biển. Để tranh thủ thời cơ này, ngay từ bây giờ Tổng cục phải chuẩn bị đầu tư xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, kiện toàn đội ngũ, phát huy sức mạnh đoàn kết để cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng trong Hội nghị sơ kết, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao Bằng khen của Chính phủ cho ông Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế của Tổng cục và ông Vũ Sỹ Tuấn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vì đã có những đóng góp và thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO