Biển đảo

Công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo

Thúy Nhi 18/06/2024 - 10:28

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1524/QĐ-BTNMT về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương gồm 2 thủ tục hành chính. Số hồ sơ thủ tục hành chính: 1.001373. Tên thủ tục hành chính: Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia - Cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Số hồ sơ thủ tục hành chính: 1.001371. Tên thủ tục hành chính: Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia - Cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh gồm 2 thủ tục hành chính. Số hồ sơ thủ tục hành chính: 1.005181. Tên thủ tục hành chính: Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

Số hồ sơ thủ tục hành chính: 1.000705. Tên thủ tục hành chính: Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế các thủ tục hành tương ứng trong Danh mục thủ tục hành chính cấp Trung ương và cấp địa phương đã được công bố tại Quyết định số 1299/QĐBTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO