Tổ chức lấy ý kiến tham gia nội dung Đề án về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh

Phạm Hoạch| 18/03/2021 08:59

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về nội dung Đề án "Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030".

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt Đề án “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030".

Quang cảnh cuộc họp

Đề án này cụ thể hóa các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; phát triển kinh tế tuần hoàn, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Đồng thời, Đề án đánh giá hiện trạng cũng như công tác quản lý, bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phòng chống và giảm nhẹ rủi ro, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020.

Đến nay, một số chỉ tiêu như: Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động đã hoàn thành và vượt so với kế hoạch. Trên địa bàn tỉnh không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không còn điểm ô nhiễm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật. Công tác quản lý nhà nước về môi trường, đất đai được tăng cường; ngân sách nhà nước được bố trí tăng hàng năm, không dưới 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho hoạt động sự nghiệp môi trường...

Đề án cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp triển khai cụ thể trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia vào Đề án với những vấn đề như: Cần làm rõ chỉ tiêu giảm khí thải nhà kính; chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030; nước sạch đối với khu vực TX.Quảng Yên trong điều kiện phát triển khu kinh tế ven biển; cần có giải pháp sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp...

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, đại diện Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh đã tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện Đề án trong thời gian sớm nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức lấy ý kiến tham gia nội dung Đề án về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO