--Quảng cáo---

Tiếp tục thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ

Tài nguyên nước - Xuân Phương - 14:39 26/10/2020

(TN&MT) - Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 10 năm 2020, Cục tiếp tục thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày.

Ảnh minh họa

Cục cũng đã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục tích cực triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất. Tính đến ngày 30/9/2020, Cục đã thẩm định và trình Bộ phê duyệt 681 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tổng số tiền trên 10.159 tỷ đồng;…

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 10/2020, Cục đã thẩm định, trình Bộ cấp 17 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước. Đồng thời, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và đã gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, Cục đang phối hợp với Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

Cùng với đó, Cục đã hoàn thiện dự thảo Thông tư, trình Bộ ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh (Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT ngày 17/9/2020).

Cục đang hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước theo ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan.

Cục đã trình Bộ phê duyệt nội dung, dự toán và đang triển khai thực hiện dự án lập "Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050"; triển khai lập Nhiệm vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp LVS Vu Gia - Thu Bồn và LVS Ba theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định cơ sở; triển khai rà soát nội dung quy hoạch mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước lồng ghép trong quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Chỉ đạo tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 20 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước theo Quyết định số 2568/QĐ-BTNMT, ngày 20 tháng 10 năm 2017 và Quyết định số 1957/QĐ-BTNMT ngày 19/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 30/9/2020, Cục tiếp nhận và thẩm định 140 hồ sơ (trong đó theo hình thức trực tuyến 29 thủ tục); trả kết quả 147 thủ tục (trong đó 69 thủ tục chuyển tiếp năm 2019; 23 thủ tục theo hình thức trực tuyến) đảm đúng thời gian, quy trình theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO