--Quảng cáo---

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị góp ý cho dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản

Tài nguyên - Mai Đan - 15:43 07/06/2022

(TN&MT) - Sáng 7/6, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về Hồ sơ Đề nghị Luật Khoáng sản sửa đổi.

img_0407(1).jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp

Báo các tại cuộc họp, ông Lại Hồng Thanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản, Bộ TN&MT đã đăng tải toàn văn dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ; đồng thời gửi công văn tới các Bộ, ngành và cơ quan tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Tổng cục cũng gửi công văn tới một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ TN&MT; tổ chức lấy ý kiến của các Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục đối với dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản.

Đến nay, có 66 ý kiến góp ý (trong đó có 24 ý kiến nhất trí hoàn toàn) của một số Bộ, ngành, cơ quan tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ và Tổng cục; có 6 đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT có ý kiến góp ý (các ý kiến cơ bản tương tự ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đã được Tổng cục nghiên cứu, giải trình, tiếp thu).

Đối với dự thảo Tờ trình, có 5 Bộ và 10 địa phương có ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình. Các cơ quan, địa phương khác đều nhất trí hoặc không có ý kiến.

img_0395(1).jpg
Ông Lại Hồng Thanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo tại cuộc họp

Đối với dự thảo Báo cáo tác động chính sách, có 4 Bộ và 7 địa phương có ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách. Các cơ quan, địa phương khác đều nhất trí hoặc không có ý kiến.

Đối với dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, có 2 Bộ và 16 địa phương có ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách. Các cơ quan, địa phương khác đều nhất trí hoặc không có ý kiến.

Đối với dự thảo đề cương chi tiết, có 4 Bộ và 28 địa phương có ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách. Các cơ quan, địa phương khác đều nhất trí hoặc không có ý kiến.

Không có ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân đối với dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN&MT.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi).

img_0400(1).jpg
Quang cảnh cuộc họp

Để đảm bảo đúng thực hiện đúng tiến độ được giao, quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã dự thảo công văn và hồ sơ kèm theo trình Bộ TN&MT gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.

Ngoài ra, ngày 13/5, Tổng cục đã trình Bộ ban hành quyết định số 995/QĐ-BTNMT Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành và đơn vị có ý kiến góp ý đối với dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản, sớm tổng hợp để báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng vào cuộc họp tới đây.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO