--Quảng cáo---

Thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường toàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025

Môi trường - Thanh Tâm - 21:42 27/01/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ “Chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025. Chủ đầu tư là Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu chung Điều tra, thu thập số liệu quan trắc, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt lục địa, nước dưới đất, môi trường đất, không khí, tiếng ồn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu cụ thể: Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh và thu thập, cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản, xây dựng ngân hàng dữ liệu phục vụ hiệu quả cho công tác xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường. Kịp thời phát hiện mức độ ô nhiễm trong các nguồn thải, phản ánh các vấn đề ô nhiễm đặc thù tại các khu công nghiệp, làng nghề, khu vực khai thác khoáng sản, môi trường tại khu đô thị, môi trường nông thôn… trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhằm xác định chất lượng môi trường liên quan đến sức khỏe cộng đồng, xã hội và cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Vị trí quan trắc : Môi trường nước mặt lục địa: 56 vị trí. Cụ thể: Hệ thống sông Hoạt: 03 vị trí. Hệ thống sông Tam Điệp: 01 vị trí; Hệ thống sông Mã: 25 vị trí, trong đó: Sông Mã: 09 vị trí; Sông Lò: 01 vị trí; Sông Chu: 06 vị trí; Sông Cầu Chày: 03 vị trí; Sông Bưởi: 02 vị trí; Sông Lèn: 02 vị trí; Sông Lạch Trường: 02 vị trí. Hệ thống sông Yên: 10 vị trí, trong đó: Sông Yên: 04 vị trí; Sông Nhơm: 02 vị trí; Sông Hoàng: 02 vị trí; Sông Lý: 01 vị trí; Sông Thị Long: 01 vị trí; Hệ thống sông Bạng: 02 vị trí. Hệ thống sông đào: 06 vị trí. Hệ thống hồ: 09 vị trí.

Thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường toàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025

Môi trường đất: 07 vị trí. Cụ thể: Đất có nguy cơ suy thoái ảnh hưởng do khai thác khoáng sản: 03 vị trí. Đất có nguy cơ ô nhiễm tổng hợp: 4 vị trí.Môi trường nước dưới đất: 29 vị trí. Cụ thể: Nước dưới đất khu vực gần các khu công nghiệp, làng nghề: 11 vị trí. Nước dưới đất khu vực khai thác khoáng sản: 03 vị trí. Nước dưới đất khu vực ven biển và ảnh hưởng do hoạt động du lịch: 06 vị trí. Nước dưới đất khu vực có nguy cơ ô nhiễm khác: 09 vị trí.

Môi trường không khí - tiếng ồn: 31 vị trí. Cụ thể: Không khí - tiếng ồn giao thông: 18 vị trí. -Không khí - tiếng ồn khu dân cư cạnh các nhà máy, khu công nghiệp làng nghề: 13 vị trí.

Nguồn vốn từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của tỉnh. Thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2025.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO