Tài nguyên

Thành phố Sơn La trong hành trình phát triển xanh, bền vững

Nguyễn Nga 26/09/2023 - 17:48

(TN&MT) - Nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, những năm qua, thành phố Sơn La đã bứt phá vươn lên, phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên môi trường hướng tới đô thị thông minh, sáng xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần nhân dân các dân tộc.

Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Phương – Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La.

a1.jpg
Ông Nguyễn Thế Phương – Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La.

PV: Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đã được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thế Phương:

Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực tài nguyên môi trường theo kế hoạch đề ra. Phát huy vai trò cộng đồng tham gia phát triển đô thị trên địa bàn thành phố theo hướng hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động, góp phần tích cực phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ đầu năm đến nay, UBND thành phố đã ban hành trên 700 văn bản phục vụ chỉ đạo, điều hành quản lý tài nguyên, môi trường, tập trung vào công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng. Xây dựng Kế hoạch thanh tra công tác quản lý đất đai với 3 đơn vị xã, phường; thành lập 4 Tổ công tác, 1 Tổ trung tâm tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm về quy hoạch, đất đai, xây dựng dọc 2 bên tuyến tránh Quốc lộ 6 thành phố Sơn La.

Tiếp tục tổ chức ký cam kết tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND 7 phường, 5 xã trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường với Chủ tịch UBND thành phố. Tổ chức cho các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ký cam kết với Chủ tịch UBND các xã, phường về quản lý, bảo vệ môi trường.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng đô thị xanh, đô thị sinh thái, trên nguyên tắc lấy môi trường làm nền tảng phát triển, giảm thiểu phát thải cacbon, sử dụng năng lượng tái tạo, lồng ghép các yếu tố môi trường (cây xanh, mặt nước, hệ sinh thái tự nhiên) vào quy hoạch.

Phát động phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường; tổ chức ra quân đảm bảo trật tự đô thị, trật tự hành lang hè phố.

a2.jpg
TP Sơn La kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng dọc 2 bên tuyến tránh Quốc lộ 6.

PV: Xin ông thông tin cụ thể một số kết quả nổi bật trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường gắn với phát triển KT-XH trên địa bàn thành phố?

Ông Nguyễn Thế Phương:

Đến nay, thành phố đã hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022-2023. Hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2045 và 5 quy hoạch phân khu, gồm: Phân khu xây dựng trục đô thị Chiềng Sinh - Nà Sản; phân khu xây dựng khu đô thị lịch sử; phân khu xây dựng khu đô thị Chiềng Sinh; điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị Chiềng Ngần; phân khu xây dựng khu đô thị sinh thái Hua La.

Hoàn thành các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng quan trọng, phát triển mở rộng đô thị, thu hút đầu tư, gồm: Quy hoạch khu đô thị Tây Nam, hồ Tuổi trẻ, chợ Noong Đúc, quy hoạch dọc suối Nậm La lô 4, 5, khu dân cư Tổ 8 phường Tô Hiệu…

Triển khai thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố như: Tuyến đường tránh Quốc lộ 6 - Đoạn đi qua địa phận thành phố Sơn La, Dự án hạ tầng khu dân cư lô số 1A … đảm bảo đúng tiến độ, quy định.

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chú trọng, từ năm 2022 đến nay, thành phố đã tổ chức 6 Hội nghị triển khai, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định có liên quan; chỉ đạo, hướng dẫn các bản, tiểu khu triển khai hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. Nâng tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý khu vực thành thị đạt trên 99,5%, khu vực nông thôn đạt trên 89,44%.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động sơ chế, chế biến cà phê tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát với các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản, chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

img_2996.jpg
Tuổi trẻ thành phố tích cực ra quân Ngày chủ nhật xanh bảo vệ môi trường.

PV: Công tác quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn thành phố đang đối diện những khó khăn, thách thức nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thế Phương:

Thời gian qua, UBND thành phố đã bám sát chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của tỉnh đề ra về quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường, không để phát sinh vụ việc ô nhiễm, khai thác khoáng sản trái phép… gây bức xúc dư luận.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ nằm đan xen trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Chưa phát huy được sức mạnh cộng đồng dân cư đấu tranh với những hành vi, vi phạm về tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Công tác quản lý đất đai tại một số xã, phường còn hạn chế, còn tình trạng người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, san ủi cải tạo mặt bằng khi chưa được phép của cơ quan chức năng. Trong khi, mỗi xã, phường chỉ được bố trí 1 công chức địa chính kiêm nhiệm cả lĩnh vực tài nguyên môi trường, 1 công chức xây dựng.

a4.jpg
Thành phố đã huy động hiệu quả các nguồn vốn để hoàn thành xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở.

PV: Hướng đến đô thị loại I, phát triển xanh, nhanh, bền vững, Thành phố đã và đang triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào giai đoạn tới, thưa ông?

Ông Nguyễn Thế Phương:

Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phối hợp với tỉnh lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ, xã Hua La; tổ chức đấu giá triển khai dự án Chợ Noong Đúc.… Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành nông thôn mới nâng cao xã Hua La.

Tập trung xây dựng đô thị thông minh, ưu tiên các lĩnh vực quản lý điều hành; lĩnh vực người dân; lĩnh vực đời sống; an ninh, trật tự, giao thông, vận tải; môi trường; kinh tế. Rà soát, hoàn thiện quy hoạch, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kết nối hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, sáng – xanh – sạch – đẹp gắn với tăng trưởng xanh, ứng phó BĐKH.

Từ đầu năm đến nay, công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố luôn được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời. Đã chi trả trợ cấp cho 2.600 đối tượng chính sách; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp gần 1.500 lượt đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Giao cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ các hộ nghèo; huy động xã hội hóa hỗ trợ xóa nhà tạm cho 46 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng; hỗ trợ 98 học sinh có hoàn cảnh khó khăn 500.000 đồng/tháng/cháu... Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 0,42%, tỷ lệ đào
tạo nghề lao động nông thôn đạt 67,7%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Sơn La trong hành trình phát triển xanh, bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO