Thanh Hóa: Trồng mới 24,5 ha rừng ngập mặn

Thu Thủy| 24/05/2021 09:20

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1627 /QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương. Trong đó, bổ sung trồng mới 24,5 ha rừng ngập mặn trên địa bàn xã Đa Lộc.

Cụ thể, điều chỉnh quy mô đầu tư và giải pháp kỹ thuật, trồng rừng ngập mặn trên diện tích 246,1 ha, trong đó: Điều chỉnh giảm diện tích trồng rừng ngập mặn theo Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 còn 221,6 ha (tương ứng cắt giảm diện tích 6,4 ha trồng rừng ngập mặn trên địa bàn xã Đa Lộc. Không thi công các hạng mục thuộc phạm vi cắt giảm diện tích nêu trên, gồm: 600 m tường mềm giảm sóng; 600 m tuyến cọc tiêu báo hiệu; 240 m hàng rào bảo vệ). Bổ sung trồng mới 24,5 ha có cải tạo theo nền trên địa bàn xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Trồng mới 24,5 ha rừng ngập mặn trên địa bàn xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc

Xây dựng mới các hạng mục công trình thuộc khu vực rừng bổ sung trồng mới 24,5 ha, gồm: 1.860 m tường mềm giảm sóng, gây bồi; 1.860 m hàng cọc tiêu báo hiệu; 900 m hàng rào bảo vệ.

Xây dựng công trình hạ tầng lâm sinh: Điều chỉnh số lượng xây dựng chòi canh từ 5 chòi thành 1 chòi và cắt giảm không xây dựng biển báo bảo vệ rừng. Bổ sung xây dựng 1 nhà tránh trú bão cộng đồng 2 tầng tại thôn Tân Lộc, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc.

Bổ sung sửa chữa nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành kết hợp phòng, chống lụt bão số 6 tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc. Xây dựng khoảng 1,2 km đường cấp VI đồng bằng theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4054:2005. Vận tốc thiết kế 30 km/h, nền đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 5,5 m.

Tổng mức đầu tư dự án được duyệt là 93 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án: Không quá 5 năm (2018 - 2022).

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư dự án (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT) căn cứ nội dung phê duyệt tại Quyết định này tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của thông tin, số liệu sử dụng trong hồ sơ thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng được thẩm định, trình phê duyệt.

Giao các Sở Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải và đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Trồng mới 24,5 ha rừng ngập mặn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO