Thanh Hóa triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế

Linh Phương| 01/12/2022 08:42

10 tháng năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có 3.195.168 người tham gia bảo hiểm y tế, giảm 47.522 người so với năm 2021 và đạt 95,95% kế hoạch được giao.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2021 đến nay, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2021, toàn tỉnh Thanh Hóa có 3.242.690 người tham gia, tăng 41.886 người so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ 88% dân số và đạt 100% kế hoạch được giao; 10 tháng năm 2022 có 3.195.168 người tham gia, giảm 47.522 người so với năm 2021 và đạt 95,95% kế hoạch được giao.

bhyt20221129093752.jpg

Ảnh minh họa

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế được triển khai kịp thời, đúng quy định. Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã gia hạn và phát hành 3.135.386 thẻ bảo hiểm y tế (không bao gồm thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân) đúng quy định. Công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và tạm ứng kinh phí luôn kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế...

Dù vậy, quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Thống kê đến ngày 31/10/2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh mới đạt 86,2%, giảm 1,8% so với năm 2021. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh còn thấp và thiếu bền vững; việc thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, nhất là đối với các huyện miền núi phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nên khi chính sách thay đổi thì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế giảm rất nhiều…

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, về chỉ tiêu cho những tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, báo cáo của Ban chỉ đạo nhấn mạnh, phải hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế được giao theo Quyết định số 546/QĐ-TTg, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch số 186/KH-UBND của UBND tỉnh. Cụ thể, năm 2022 phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ 91,85% dân số, năm 2023 đạt 93%, năm 2024 đạt 94% và năm 2025 đạt 95,2%.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa sẽ chú trọng bám sát chủ trương, đường lối và chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 186/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 1813/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về triển khai thực hiện công tác khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành chủ động tham mưu xây dựng, triển khai các giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế. Cùng với đó, ưu tiên các nguồn lực và điều kiện cần thiết; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lộ trình đề ra...

Đặt mục tiêu hoàn thành tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Đầu Thanh Tùng cho rằng, cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong đó, tham mưu tích cực cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh và Ban chỉ đạo cấp huyện tăng cường công tác truyền thông bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm đối tượng. Tăng cường phối hợp với ngành y tế thường xuyên giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhằm phòng ngừa, chấn chỉnh tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, rất cần sự quan tâm, vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở; sự chung tay góp sức của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp để mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước, góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phủ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, để công tác phủ bảo hiểm y tế được bền vững, cần tăng cường tuyên truyền. Đồng thời, thực hiện việc rà soát, phân loại, không để sót đối tượng; ngoài kinh phí hỗ trợ của Nhà nước theo quy định, các địa phương cần làm tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ những người khó khăn tham gia bảo hiểm y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO