Thanh Hóa: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong khai thác cát, sỏi

Hoàng Anh| 02/06/2021 21:11

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 7325/UBND-CN về việc tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường và các quy định liên quan trong quá trình thi công khai thác cát, sỏi và nạo vét khơi thông dòng chảy trên sông Mã đoạn từ huyện Bá Thước đến huyện Quan Hóa.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Báo cáo số 70/BC-STNMT ngày 21/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi, nạo vét khơi thông dòng chảy trên sông Mã đoạn từ huyện Bá Thước đến huyện Quan Hóa.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND Thanh Hóa thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường: Yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng thương mại và khai thác khoáng sản Trường An, Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ trong quá trình hoạt động khai thác, phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan; khai thác theo đúng thiết kế mỏ được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; đúng vị trí, ranh giới mỏ được cấp phép; tăng cường công tác bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh Hóa yêu cầu tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công khai thác cát, sỏi và nạo vét khơi thông dòng chảy trên sông

Yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa phải đăng ký kế hoạch thi công (trong đó thể hiện rõ vị trí thi công, khối lượng thi công, thời gian thi công, máy thiết bị thi công) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo theo quy định; thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, giao Sở Công Thương (cơ quan đề xuất UBND tỉnh chấp thuận phương án nạo vét) chủ trì, cùng với các sở ngành, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra giám sát quá trình thi công nạo vét của đơn vị đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc phương án cải tạo phục hồi môi trường) và Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giao UBND huyện Bá Thước và UBND huyện Quan Hóa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình khai thác, nạo vét khoáng sản của các đơn vị trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các vi phạm (nếu có) trong hoạt động khai thác, nạo vét khoáng sản của các đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong khai thác cát, sỏi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO