SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Thanh Hóa: Đưa chính sách pháp luật về đất đai đi vào thực tiễn

Thu Thủy 31/05/2023 - 08:42

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trong những năm qua luôn được tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm triển khai và đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, từ đó ý thức và trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện Luật Đất đai được nâng cao, đi vào thực tiễn cuộc sống.

Công tác quản lý là cốt lõi

Nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, Sở TN&MT Thanh Hóa tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thông qua cho phép chuyển mục đích 554,306 ha đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện 324 dự án; chấp thuận thu hồi 1.838,0473 ha đất để thực hiện 502 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

anh2.jpg
Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trong những năm qua luôn được tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm triển khai

Đồng thời, thẩm định trình UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất giao UBND các huyện tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện 98 dự án với diện tích 545,8 ha. Trong đó thuê đất 72 dự án, diện tích 421,28 ha; giao đất có thu tiền sử dụng đất 1 dự án, diện tích 13,86 ha; giao đất không thu tiền sử dụng đất 22 dự án, diện tích 92,67 ha; thu hồi đất giao UBND cấp huyện tổ chức bồi thường GPMB 3 dự án, diện tích 17,99 ha. Tại UBND cấp huyện, thực hiện cho thuê 0,35 ha đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 73,39 ha; giao đất không thu tiền sử dụng đất với 157 ha; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp là 246,08 ha.

Đặc biệt với sự vào cuộc tích cực từ ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp, tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2021 với tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 1.111.471 ha (đất nông nghiệp 915.551 ha, chiếm 82,37%; đất phi nông nghiệp 172.300 ha, chiếm 15,50%; đất chưa sử dụng 23.620 ha, chiếm 2,13%). Đồng thời, tổ chức kiểm tra nghiệm thu các trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi, GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; lập 39.170 bản trích lục, trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính 43.596 hồ sơ

Triển khai đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND của UBND tỉnh tại 174 xã, phường, thị trấn thuộc 16 huyện, thị xã, thành phố gồm: Triệu Sơn, Hà Trung, Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Quảng Xương... Đến nay, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được 652.016,46 ha/685.015,19 ha diện tích cần cấp (đạt 95,18%); số giấy đã cấp 2.369.818 giấy/2.428.406 số giấy cần cấp (đạt 97,59%).

Người dân tâm huyết với các chính sách pháp luật về đất đai

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/1/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

anh1.jpg
Luật Đất đai dần đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội trong đời sống nhân dân

Theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến ngày 15/3/2023, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức 7.865 hội nghị và nhận được 429.337 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó có 608 nhóm ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân tập trung vào 9 vấn đề trọng tâm của dự thảo luật; nội dung góp ý tập trung nhiều nhất vào các chương: Chế độ sử dụng các loại đất; Quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất; Thu hồi đất, trưng dụng đất; Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất...

Nhiều góp ý tâm huyết, sát thực tế, trong đó tập trung góp ý nhiều nhất vào Chương III Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; Chương VI thu hồi đất, trưng dụng đất; Chương VII bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Chương X đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chương XI tài chính về đất đai, giá đất…

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Thanh Hóa: Người dân tỉnh Thanh Hóa rất quan tâm và tâm huyết với các chính sách, pháp luật về đất đai của Nhà nước, đặc biệt đối với đợt lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vừa qua. Đây là cơ sở để Luật đất đai dần đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội trong đời sống nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Đưa chính sách pháp luật về đất đai đi vào thực tiễn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO