--Quảng cáo---

Thanh Hóa: 24 công trình, dự án được chấp thuận thực hiện trong năm 2019

Đất đai - Đức Duy - 05:49 27/11/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định chấp thuận cho phép 24 công trình, dự án thực hiện trong năm 2019, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.

Theo Quyết định số 5007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa thì 24 công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 trên tổng diện tích 63,371 ha, cụ thể: 05 công trình giao thông với diện tích 14,320 ha; 10 công trình, dự án đất ở khu dân cư nông thôn với diện tích 27,280 ha; 04 công trình, dự án khu dân cư đô thị với diện tích 10,650 ha; 01 công trình, dự án cơ sở giáo dục với diện tích 1,068 ha; 03 công trình, dự án khai thác khoáng sản với diện tích 9,893 ha.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa cho phép 24 công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 trên tổng diện tích 63,371 ha

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các UBND huyện: Tĩnh Gia, Cẩm Thủy, thành phố Thanh Hóa và đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, đầu tư, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với UBND các huyện: Tĩnh Gia, Cẩm Thủy, thành phố Thanh Hóa: Cập nhật các công trình, dự án cho phép thực hiện tại Điều 1 Quyết định này vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai…

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh theo chức năng, phạm vi và quyền hạn của mình để hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ về đầu tư, sử dụng đất, bảo vệ môi trường để thực hiện dự án theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO