--Quảng cáo---

Tây Sơn (Bình Định): Hướng đến môi trường xanh

Môi trường - Mỹ Bình - 18:16 06/11/2021

(TN&MT) - Để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo môi trường sống xanh – sạch – đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, huyện Tây Sơn thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra.

Thực trạng rác thải sinh hoạt

Theo thống kê của UBND huyện Tây Sơn, lượng rác thải trên địa bàn huyện tại khu dân cư 61.370 kg/ngày.đêm; tại các chợ, cơ quan, trường học 9.696 kg/ngày.đêm; tại các khu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp 7.364 kg/ngày.đêm. Như vậy, tổng khối lượng rác thải phát sinh trên địa huyện là 78.430 kg/ngày.đêm.

Huyện Tây Sơn từng bước nâng cao công tác bảo vệ môi trường

Hiện nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt. Tuy nhiên, tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom ở một số xã chưa cao và không đồng đều, vì việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt chủ yếu ở các khu vực dân cư tập trung nằm trên các trục đường chính, thuận lợi cho phương tiện thu gom.

Huyện Tây Sơn có bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung được đầu tư xây dựng ở thôn Phú An, xã Tây Xuân với diện tích 7,01 ha có công suất thiết kế 41,52 tấn/ngày do Ban Quản lý cấp nước và thoát nước huyện Tây Sơn quản lý và xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

UBND huyện trang bị một xe ép rác chuyên dụng 6m3 để phục vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thị trấn Phú Phong. Hàng năm bố trí kinh phí để trang bị thùng thu gom rác thải chuyên dụng lắp đặt tại các khu vực công cộng như đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ, công viên.

Tăng năng lực thu gom rác thải

Thời gian qua, công tác quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt tại huyện Tây Sơn ngày càng đi vào nề nếp, ổn định, giảm thiểu được tình trạng vứt rác sinh hoạt bừa bãi, tràn lan ra môi trường gây ô nhiễm. Đồng thời, triển khai thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn đối với hộ gia đình tại các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Biển báo giữ vệ sinh môi trường nông thôn

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo môi trường sống ngày càng xanh – sạch – đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngày càng bền vững. UBND huyện Tây Sơn xây dựng đề án “Tăng cường năng lực thu gom rác thải khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Tây Sơn, giai đoạn 2021-2025” để đánh giá thực trạng năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện trong thời gian qua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác làm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trương do rác thải gây ra.

Mục tiêu của đề án là triển khai đồng bộ hệ thống quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Tây Sơn nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Mô hình phụ nữ vói phong trào chống rác thải nhựa

Phấn đấu đến hết năm 2021, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đạt từ 70% đến 75%. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Giai đoạn từ năm 2022- 2024, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Tây Sơn đạt từ 80% đến 85%.

Phấn đấu đến hết năm 2025, giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 30% trên địa bàn huyện. Khu vực đô thị, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 90%. Khu vực nông thôn, thu gom và xử lý 80% chất thải rắn. 100% xã được đơn vị có chức năng thu gom rác thải. Phấn đấu 100% các hố chôn lấp chất thải tự phát không thuộc quy hoạch phải được xử lý đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Tây Sơn hướng đến xây dựng đô thị sống xanh

Huyện Tây Sơn từng bước quản lý chất thải sinh hoạt hướng đến đảm bảo theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm môi trường phải trả tiền”. Từng bước thực hiện xã hội hóa việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; giao cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện và thu phí dưới sự quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, sự giám sát của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

BOX: Dự báo khối lượng chất thải sinh hoạt đến năm 2025 trên địa bàn huyện Tây Sơn: Tại các khu dân cư 76.895 kg/ngày.đêm; tại các chợ, cơ quan, trường học 12.149 kg/ngày.đêm; tại các khu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp 9.227 kg/ngày.đêm. Tổng khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn huyện năm 2025 ước tính là 98.271 kg/ngày.đêm.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO