Môi trường

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả DVMTR

Hoàng Châu 24/04/2023 - 10:35

(TN&MT) - Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-QBVR của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên. Vừa qua, trong thời gian 5 ngày Quỹ đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các chủ rừng là cộng đồng, thôn bản trên địa bàn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Tại lớp tập huấn các chủ rừng đã được truyền đạt những kiến thức về chính sách chi trả DVMTR của Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, các chủ rừng được hướng dẫn về công tác quản lý sử dụng tiền DVMTR, ghi chép sổ tay chi trả DVMTR, sổ tay tuần tra bảo vệ cung ứng DVMTR và một số chứng từ, biểu mẫu lưu tại thôn bản, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tiền DVMTR cho các cộng đồng thôn bản. Đồng thời tại buổi tập huấn các chủ rừng trao đổi, thảo luận nhóm về việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR, ghi chép sổ tay chi trả DVMTR, sổ tay tuần tra bảo vệ cung ứng DVMTR.

z4286873045923_1d77e7a2750eaaed8ad874021c726ee9.jpg
Tập huấn cho các chủ rừng xã Mường Đăng, xã Xuân Lao, tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Thông qua tập huấn cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, giúp các chủ rừng nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, lập hồ sơ chi trả DVMTR, thực hiện biểu mẫu giám sát, đánh giá trong chi trả DVMTR. Cùng với đó, thực hiện sử dụng tiền DVMTR hiệu quả, đúng mục đích, triển khai tốt công tác quản lý, sử dụng tiền DVMTR gắn với bảo vệ rừng tại cơ sở, đảm bảo công khai minh bạch. Qua đó, góp phần thúc đẩy nâng cao công tác bảo vệ và phát triển rừng, chi trả DVMTR trên địa bàn đạt hiệu quả.

Trong đợt tập huấn này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã từng bước nâng cao chất lượng thực hiện chính sách chi trả DVMTR cho các chủ rừng là cộng đồng thôn bản trên địa bàn huyện Mường Ảng và thúc đẩy việc thực thi chính sách chi trả DVMTR ngày càng tốt hơn tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả DVMTR
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO