Tập huấn, hướng dẫn các Nghị định về đo đạc và bản đồ

Thủy Nguyễn| 11/02/2022 15:49

Ngày 11/2, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai, hướng dẫn Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ tại Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022.

Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên làm công tác đo đạc, bản đồ của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố.

Theo ông Dương Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, sau 2 năm Nghị định 27/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định 18/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ có hiệu lực, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đã có nhiều thay đổi, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được ứng dụng mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành của các cấp quản lý Nhà nước, Chính phủ điện tử phát triển vượt bậc.

img_5758-resizw(1).jpg
Ông Dương Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, lĩnh vực đo đạc và bản đồ Việt Nam có vị trí ngày càng quan trọng trong quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ cộng đồng, nâng cao dân trí. Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia là nền tảng quan trọng và cơ bản, cung cấp, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý cho các ngành, lĩnh vực để thực hiện chuyển đổi số, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, đặc biệt, trong công tác quy hoạch, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, khảo sát thiết kế các công trình, giám định tư pháp.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ phù hợp với Chính phủ số, ngày 31/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 (Nghị định 27) quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ và ngày 6/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2022/NĐ-CP (Nghị định 04) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

img_5747-resize(1).jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị này nhằm tập huấn, hướng dẫn, phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ từ Trung ương đến địa phương.

Ông Lưu Văn Giang, Trưởng phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý đã giới thiệu, phổ biến các quy định sửa đổi, bổ sung về điều kiện cấp giấy phép, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, công tác thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính Dịch vụ công mức độ 3, 4.

Đồng thời, phổ biến các quy định sửa đổi, bổ sung về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ như: quy định về đối tượng áp dụng, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ để đảm bảo phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, tăng tính răn đe, ý thức trách nhiệm, tuân thủ pháp luật về đo đạc và bản đồ của các tổ chức, cá nhân.

Báo cáo về việc cung cấp thông tin, dữ liệu từ trạm định vị vệ tinh quốc gia và cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý cho biết, theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 136/NĐ-CP “Thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia được xử lý liên tục và cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thống nhất trong toàn quốc phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ, dẫn đường, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác”.

Hiện nay, mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia đang cung cấp các thông tin, dữ liệu đo động thời gian thực RTK; thông tin, dữ liệu GNSS của các trạm CORS định dạng RINEX phục vụ việc xử lý sau (Post Processing) và thông tin, dữ liệu tọa độ, độ cao của các trạm định vị vệ tinh quốc gia.

"Thông tin, dữ liệu thu nhận từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia được xử lý liên tục và cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thống nhất trong toàn quốc phục vụ hoạt động đo đạc và bản đồ, dẫn đường, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác” – ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

img_5764-resize(1).jpg
Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn các Nghị định trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Cùng với đó, các thông tin, dữ liệu này hiện đang được cung cấp cho các tổ chức cá nhân thông qua hình thức trực tuyến qua môi trường mạng đối đối với tất cả các thông tin, dữ liệu từ mạng lưới và hình thức trực tiếp trên vật mang tin đối với thông tin dữ liệu GNSS ở định dạng RINEX; thông tin, dữ liệu tọa độ, độ cao của các trạm định vị vệ tinh quốc gia. Hiện nay, các thông tin, dữ liệu từ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia đang được cung cấp miễn phí.

Về tình hình triển khai Đề án xây dựng và hoàn thiện CSDL nền địa lý quốc gia theo quyết định của Chính phủ, ông Trần Anh Tuấn cũng cho biết thêm, Đề án ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng CSDL nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và các tỷ lệ nhỏ hơn trên đất liền cũng như trên biển vào cuối tháng 3/2022 để đưa vào khai thác, sử dụng được kịp thời hiệu quả.

Đầu tư tăng cường năng lực về công nghệ cập nhật, quản lý, khai thác vận hành hệ thống CSDL nền địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. Cung cấp, cài đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia cho các Bộ ngành và địa phương.

Thẩm định về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ các nhiệm vụ, dự án thực hiện Đề án về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và tỷ lệ 1:5.000 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện

Đồng thời, triển khai cung cấp một số thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ dựa trên nền tảng WebGIS trong quý IV năm 2022 và thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ nhỏ hơn cho các địa phương quản lý, khai thác, sử dụng, dự kiến trong quý III năm 2022 theo quy định.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh, thành phố cũng trao đổi, thảo luận về các vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị định ở địa phương. Nhiều ý kiến thắc mắc của các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trao đổi, giải đáp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập huấn, hướng dẫn các Nghị định về đo đạc và bản đồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO