Ngành TN&MT

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: Tạo khí thế thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Nguyễn Thủy 06/02/2024 - 14:40

(TN&MT) - Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Bộ TN&MT, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đây cũng là tiền đề, là kết quả để tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cục hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Cục vào năm 2024.

Dấu ấn đặc biệt với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam khi Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Chính phủ ban hành. Chiến lược là cơ sở pháp lý quan trọng, được kỳ vọng giúp Việt Nam hoàn thiện nền tảng về dữ liệu thông tin để phục vụ cho việc xây dựng Chính phủ điện tử, phục vụ hạ tầng số hướng tới một xã hội hiện đại.

59.jpg
Tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cuc Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

Chiến lược đặt ra mục tiêu ở 2 giai đoạn: Từ nay đến 2030 và tầm nhìn đến 2045. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng đo đạc quốc gia thống nhất trên đất liền và trên biển với mục tiêu tích hợp, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý giữa các cơ quan, ban ngành, giữa trung ương với địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; đảm bảo 100% dữ liệu không gian địa lý kết nối, chia sẻ trên toàn quốc phục vụ cung cấp thông tin, dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân.

Tầm nhìn đến năm 2045, Chiến lược đặt mục tiêu phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trở thành ngành điều tra cơ bản hiện đại, ngang tầm với các nước phát triển, phấn đấu làm chủ 80% các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Cùng với Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, năm 2023 Cục ghi dấu kết quả nổi bật trong việc hoàn thành Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử” đã được Bộ TN&MT phê duyệt và giao cho Cục chủ trì tổ chức thực hiện từ năm 2020 đến hết năm 2023. Sản phẩm của dự án là Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia các tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000; 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 đã được Cục cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ ngành và bàn giao cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phục vụ công tác lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng số, chuyển đổi số.

Bước sang năm 2024, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (14/12/1959 - 14/12/2024) với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, tập thể Cục tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được Chính phủ và Bộ giao.

Bước sang năm 2024, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (14/12/1959 - 14/12/2024) với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, tập thể Cục tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được Chính phủ và Bộ giao. Trong đó, Cục sẽ bám sát các kế hoạch, nhiệm vụ Bộ giao để có thể điều chỉnh kịp thời ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ.

Song song với đó, Cục tập trung tổ chức triển khai 3 nhiệm vụ Chính phủ, 2 nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên và 1 nhiệm vụ từ nguồn vốn đầu tư đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ, trong đó trọng tâm là hoàn thiện dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia bền vững, ổn định góp phần đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục thường trực thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới thuộc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và tham gia các đoàn khảo sát khi có yêu cầu; phối hợp với Bộ Nội vụ để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính và trình phê duyệt kết quả xác định ranh giới hành chính trên biển, đồng thời tiếp tục thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính” theo nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: Tạo khí thế thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO