--Quảng cáo---

Sửa đổi Luật Đất đai đảm bảo đồng bộ, có tính dự báo và tầm nhìn dài hạn

Ngành TN&MT - Khương Trung - 07:21 15/10/2021

(TN&MT) - Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về sửa đổi Luật Đất đai. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu việc sửa đổi Luật lần này cần phải đảm bảo đồng bộ, có tính dự báo, tầm nhìn dài hạn, khả thi cao

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết, thời gian qua, Tổng cục bám sát kế hoạch sửa đổi Luật Đất đai và Kế hoạch triển khai tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chỉ đạo Trung ương để tổng kết thi hành Luật, rà soát các mâu thuẫn chồng chéo trong hệ thống pháp luật, tổng hợp các chủ trương mới của Đảng, các ý kiến đề nghị sửa đổi của các Bộ, ngành, địa phương, của cử tri, nhân dân, doanh nghiệp để sửa đổi bổ sung 11 nhóm chính sách. Đồng thời, Tổng cục xây dựng kế hoạch chi tiết để tham vấn, khảo sát, lấy ý kiến chuyên sâu về một số quy định của Luật.

Đánh giá cao tinh thần chủ động của các Thứ trưởng, nỗ lực, quyết tâm của Tổng cục, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu việc sửa đổi Luật Đất đai lần này cần phải đảm bảo đồng bộ, có tính dự báo, tầm nhìn dài hạn, khả thi cao, tạo hành lang pháp lý ổn định cho công tác quản lý, cũng như vận hành của các quan hệ kinh tế, dân sự về đất đai, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu theo nguyên tắc Luật Đất đai là luật cơ bản điều chỉnh thống nhất các quan hệ đất đai.

Đồng thời, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật còn tồn tại, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn; bổ sung các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, chuyển đổi số, vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất, đa mục tiêu, tích hợp, liên thông. Thực hiện thống nhất quản lý, phân công, phân cấp đi đôi với đảm bảo điều kiện tổ chức thực thi, thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Đặc biệt, phải nghiên cứu đổi mới hệ thống quy hoạch, thống nhất từ Trung ương tới địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, hài hòa giữa mục tiêu phát triển và bảo vệ, bảo tồn, dựa trên tiềm năng, khả năng cung ứng của hệ sinh thái tự nhiên, tối ưu hóa về hiệu quả, trên cơ sở phân tích, đánh giá đầy đủ chi phí lợi ích về kinh tế, xã hội, môi trường, yêu cầu về quốc phòng, an ninh; bảo đảm công bằng giữa các thế hệ, giữa các chủ thể.

Hoàn thiện các quy định để phát huy, giải phóng. Quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất để thúc đẩy thương mại hóa giá trị quyền sử dụng đất phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảm bảo tiếp cận đất đai minh bạch, công bằng, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Hoàn thiện các phương pháp định giá đất; điều tiết giá trị tăng thêm từ đất, thúc đẩy vốn hóa đất đai theo hướng phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư bảo đảm cuộc sống, sinh kế tốt hơn, quan tâm đến phúc lợi xã hội cho người chưa đến tuổi lao động, không còn tuổi lao động và các đối tượng chính sách xã hội. Có chế tài đủ mạnh để xử lý đối với trường hợp được giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, phục vụ Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số…

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai sớm hoàn thiện hồ sơ, tổ chức tham vấn lấy ý kiến các bên về các chính sách mới, các nội dung còn có ý kiến khác nhau, tham vấn các đối tượng chịu tác động, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các Bộ, ngành địa phương trước khi báo cáo Ban soạn thảo. Xây dựng kế hoạch chi tiết đến hàng tuần để đảm bảo tiến độ trình Quốc hội vào tháng 5/2022.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO