Sửa đổi chính sách lồng ghép thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26

Khánh Ly| 27/03/2023 16:52

(TN&MT) - Từ nay đến năm 2025, Bộ TN&MT sẽ sửa đổi Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Địa chất và khoáng sản, trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong Quyết định số 739/QĐ-BTNMT do Bộ TN&MT vừa ban hành ngày 27/3, về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Đề án).

Kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính (KNK); thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH); nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, truyền thông; giám sát, đánh giá.

gio-ngoai-khoi-20201030120125547(1).jpg
Bộ TN&MT sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế về ứng phó với BĐKH

Về xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, cùng với sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, Bộ TN&MT sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế về ứng phó với BĐKH. Hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) vào chiến lược, quy hoạch; rà soát, cập nhật các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp với mục tiêu cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26…

Về thực hiện các giải pháp giảm phát thải KNK, các đơn vị thuộc Bộ sẽ đánh giá tiềm năng, trữ lượng các loại khoáng sản phục vụ sản xuất pin năng lượng, lưu trữ năng lượng, ứng dụng trong lắp ráp các thiết bị, phương tiện thân thiện với môi trường. Điều tra, khảo sát, đánh giá tổng thể tiềm năng năng lượng bức xạ, gió, sóng ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam phục vụ phát triển năng lượng tái tạo. Thử nghiệm công nghệ khí hoá than, thu hồi, chôn lấp các-bon tại các vỉa than ngầm bể sông Hồng. Nghiên cứu, triển khai thí điểm các giải pháp thu hồi, lưu giữ các-bon từ các nguồn phát thải lớn cho một số lĩnh vực, vùng có tiềm năng. Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp chôn lấp chất thải rắn có thu hồi khí phát điện và chôn lấp bán hiếu khí, phát điện sinh khối…

Về thực hiện các giải pháp thích ứng với BĐKH, Bộ TN&MT sẽ tiến hành rà soát, cập nhật Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thực hiện sáng kiến của Liên hợp quốc về “Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái”. Triển khai các giải pháp thích ứng dựa vào tự nhiên (NbS), dựa vào hệ sinh thái (EbA) và dựa vào cộng đồng (CbA). Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) phục vụ giám sát, nâng cao hiệu quả quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; giám sát, điều hoà, phân phối tài nguyên nước…

Về nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, truyền thông, Bộ TN&MT sẽ tổng hợp, xác định và tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Rà soát, xây dựng và cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo về ứng phó với BĐKH cho sinh viên, học viên các trường đại học, cơ sở đào tạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Rà soát, xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức về ứng phó với BĐKH cho cán bộ, công chức. Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về ứng phó với BĐKH cho các cơ quan trung ương, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Về giám sát, đánh giá, Bộ TN&MT sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK của các cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Tổ chức rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh mục các cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn. Huy động sự tham gia và phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát phát thải và thực hiện giảm phát thải KNK.

Kế hoạch cũng đưa ra Danh mục nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc Bộ, ban hành kèm theo Quyết định.

Một số nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2023:

- Xây dựng Đề án triển khai thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với nhóm G7 và các đối tác phát triển.

- Xây dựng Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch.

- Đánh giá tác động của Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM) của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đối với Việt Nam.

- Rà soát, cập nhật Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sửa đổi chính sách lồng ghép thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO