Sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục được bình ổn giá

20/01/2017 00:00

Các mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục được bình ổn giá đến hết tháng 3 tới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, việc tiếp tục thực hiện bình ổn giá các sản phẩm này được thực hiện theo phương thức: Quản lý giá tối đa theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa đến hết tháng 3/2017. Mặt khác, thực hiện biện pháp đăng ký giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa đến hết tháng 3/2017.

Phương pháp xác định giá tối đa trong khâu bán buôn và giá tối đa trong khâu bán lẻ thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 1079 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và hướng dẫn tại Công văn số 6230 về bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Công văn số 6544 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện xác định giá tối đa, đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Cũng theo kế hoạch này, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa phải xác định giá tối đa trong khâu bán buôn, bán lẻ theo quy định, gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá để làm cơ sở thực hiện việc đăng ký giá.

Trên cơ sở giá tối đa gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá đã được chấp thuận, thực hiện đăng ký giá bán theo quy định tại Nghị định số 177 và Nghị định 149. Thực hiện công khai giá tại trụ sở, nơi bán sản phẩm, các kênh phân phối theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan quản lý giá có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị về giá tối đa và hồ sơ đăng ký giá để thực hiện rà soát chi phí hình thành giá tối đa, kiểm soát việc đăng ký giá theo quy định của pháp luật. Công khai mức giá tối đa sản phẩm sữa của tổ chức, các nhân thuộc diện đăng ký giá tại Bộ Công Thương. Tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng của các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tình hình thực hiện giá tối đa và đăng ký giá đối với sản phẩm sữa.

Trong phạm vi thẩm quyền xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh, kịp thời để xuất các nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thị trường trong thời gian áp dụng bình ổn giá.

Theo kế hoạch này, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện bình ổn giá tại địa phương theo quy định. Hướng dẫn các chi phí khác có liên quan theo thẩm quyền trong phạm vi mức tối đa quy định.

Đồng thời, tiếp nhận đề nghị về giá tối đa và đăng ký giá, thực hiện kiểm soát chi phí hình thành giá tối đa, kiểm soát việc đăng ký giá theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân thuộc diện đăng ký giá trên địa bàn. Công khai mức giá tối đa sản phẩm sữa.

Bên cạnh đó, phải báo cáo kết quả thực hiện biện pháp bình ổn giá hàng tháng và trường hợp có yêu cầu khác về Bộ Công Thương. Chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường và các lực lượng khác có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát trong phạm vi quản lý có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện bình ổn giá.

Theo chinhphu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục được bình ổn giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO