--Quảng cáo---

Sử dụng dữ liệu khí tượng thủy văn không phải trả phí

Tư vấn pháp luật - 00:00 29/06/2017

(TN&MT) – Xin hỏi, trong trường hợp nào khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn không phải trả phí?

Trả lời

Theo quy định, thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải được sử dụng đúng mục đích. Luật Khí tượng Thủy văn và Nghị định hướng dẫn thi hành số 38/2016/NĐ-CP quy định rõ trường hợp khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn không phải trả phí gồm:

-Cơ quan nhà nước khai thác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn vì các mục đích: Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng không vì mục đích lợi nhuận; Phục vụ phòng, chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; Trao đổi thông tin với nước ngoài, tổ chức quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; Mục đích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phục vụ hoạt động của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương;

- Phục vụ hoạt động điều tra, xét xử, xử lý tranh chấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra, xét xử;

- Phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn không phải trả phí được thực hiện qua hệ thống thông tin công cộng, bao gồm: Điện thoại, máy fax; Hệ thống phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; Mạng internet; Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam; Dịch vụ bưu chính trên mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh.

Hơn nữa, pháp luật cũng quy định rõ: Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn được khai thác, sử dụng không phải trả phí thì không được sử dụng vào mục đích lợi nhuận.

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO