--Quảng cáo---

Sơn La: Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển thị trường dịch vụ khí tượng thủy văn

Môi trường - Nguyễn Nga - 16:41 14/06/2022

(TN&MT) - Đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm do tỉnh Sơn La đề ra, nhằm triển khai Quyết định số 497/QĐ-TTg, ngày 21/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác KTTV, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các nhiệm vụ cụ thể gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu KTTV, trong đó lưu ý đổi mới phương pháp, hình thức, chú trọng tuyên truyền các hoạt động liên quan tới công tác KTTV.

1(3).jpg

Tỉnh Sơn La nỗ lực nâng cao năng lực, chất lượng công tác dự báo, cảnh báo KTTV.

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin, dữ liệu KTTV chuyên dùng nhằm nâng cao năng lực, chất lượng công tác dự báo, cảnh báo KTTV trên địa bàn. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV sẽ liên thông với cơ sở dữ liệu TN&MT, cơ sở dữ liệu về PCTT của tỉnh và đồng bộ với cơ sở dữ liệu KTTV Quốc gia; chia sẻ thông tin, dữ liệu KTTV với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và Đài KTTV Tây Bắc để quản lý các hoạt động liên quan tới công tác KTTV và nâng cao năng lực, chất lượng công tác dự báo, cảnh báo KTTV.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với lĩnh vực KTTV. Tăng cường ứng dụng Khoa học công nghệ trong công tác KTTV, hướng tới phát triển KT-XH và phòng chống thiên tai trên toàn tỉnh….

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho công tác KTTV. Trong đó, giao Sở TN&MT tham gia phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường dịch vụ, công nghiệp KTTV; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ KTTV theo hướng thiết thực, đáp ứng nhu cầu của các cấp, các ngành, lĩnh vực; triển khai một số dịch vụ KTTV theo phương thức đối tác công - tư khi có yêu cầu.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến, thống nhất về nhận thức, hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan với công tác KTTV, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực đầu tư cho công tác KTTV, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  • Thủy điện Sơn La mở thêm 1 cửa xả lũ
    Biến đổi khí hậu - Nguyễn Nga - 19:19 13/06/2022
    (TN&MT) - Thực hiện Công điện số 05/CĐ-QG hồi 8h ngày 13/6/2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, vào 14h chiều 13/6, Công ty thủy điện Sơn La đã mở tiếp 1 cửa xả đáy, với tổng lưu lượng xả là 6.268 m3/s; trong đó lưu lượng chạy máy là 2.900 m3/s, lưu lượng xả tràn là 3.368 m3/s.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO