--Quảng cáo---

Sơn La: Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh

Đất đai - Nguyễn Nga - 14:28 08/09/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 2836/UBND-KT về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Ảnh minh họa

Theo đó, để đảm bảo tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, tham mưu, đề xuất việc triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Sơn La trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 624/QĐ-TTg ngày 8/5/2020, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 cấp huyện, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 624/QĐ-TTg ngày 8/5/2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh.

Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên cơ sở đảm bảo sự thống nhất theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (đã sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 49 Luật Đất đai 2013).

Giao các sở, ban, ngành, phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố thực hiện tạo sự đồng bộ, thống nhất: Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Sơn La; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện, đảm bảo bảo phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO