Sơn La: Tập trung cao cho việc đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Nguyễn Nga| 17/02/2023 11:35

(TN&MT) - Đây là một trong những nhiệm vụ UBND tỉnh Sơn La vừa giao cho Sở TN&MT, tại Công văn số 244/UBND-KT, về việc tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, tập trung nhân lực, nguồn lực cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, làm cơ sở cho việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sử dụng đất. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu số, hệ thống thông tin về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông.

1.jpeg

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân.

Đồng thời, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai và hệ thống Chi nhánh Văn phòng các huyện, thành phố. Bố trí đủ nhân lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, có cơ chế đầu tư, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo, viên chức hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đăng ký, cấp GCNQSDĐ của Văn phòng để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng, chỉ số tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp.

Giao Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối, bố trí tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Trước mắt, ưu tiên bố trí cho các hoạt động quản lý, xây dựng, nâng cấp, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.

Giao UBND các huyện, thành phố quan tâm, bố trí trụ sở làm việc đáp ứng nhu cầu hoạt động của hệ thống Chi nhánh Văn phòng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã.

Chỉ đạo Phòng TN&MT, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Văn phòng triển khai đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng tiến độ.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Sơn La, năm 2022, Sở TN&MT đã đẩy mạnh quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, đã cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo nhu cầu, đảm bảo đúng quy định.

Đến nay, đã lập hơn 80.000 hồ sơ địa chính; cập nhật chỉnh lý hơn 35.000 hồ sơ; lập 198.000 sổ địa chính điện tử. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hơn 405.000 thửa đất trên tổng số 582.506 thửa.

12/12 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố đã thực hiện cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống phần mềm VLIS2.0 và VBDLis.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Tập trung cao cho việc đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO