Sơn La: Tăng cường quản lý, xử lý vi phạm hành chính về đất đai

Nguyễn Nga| 19/09/2021 19:09

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 2877/UBND-KT, về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Sơn La tăng cường rà soát, kiểm tra đất đai với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tăng cường quản lý, sử dụng đất, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt là trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng của UBND cấp huyện, xã, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã; Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra, thanh tra và xử lý các sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2021.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chủ động triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, xã về quản lý đất đai, trật tự xây dựng được quy định tại khoản 3, Điều 28, khoản 8 Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Điều 208 Luật Đất đai 2013; Điều 103 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi tại khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020)...

Chỉ đạo các phòng chức năng, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm theo quy định; xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật trong chỉ đạo kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng để tình trạng các vi phạm về đất đai, vi phạm về trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn.

UBND tỉnh giao các địa phương xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra, thanh tra và xử lý các sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng.

Giao Sở TN&MT hướng dẫn các các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu, định kỳ hằng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý), 6 tháng (trước ngày 10/6), hàng năm (trước ngày 10/12), UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở TN&MT về lĩnh vực đất đai; qua Sở Xây dựng về lĩnh vực xây dựng) để tổng hợp báo cáo hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý), báo cáo 6 tháng (trước ngày 20/6), báo cáo năm (trước ngày 20/12) và tham mưu UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo.

Theo Sở TN&MT Sơn La, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã có nhiều nỗ lực thực hiện chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai, xây dựng hệ thống thông tin đất đai; thực hiện rà soát, kiểm tra đất đai với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai như: Lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp như xây dựng nhà ở, lán trại… Nguyên nhân chủ yếu là do UBND cấp huyện, xã, nhất là UBND cấp xã chưa kịp thời phát hiện hành vi vi phạm về đất đai; khi phát hiện xử lý không kiên quyết, dứt điểm ngay từ khi hành vi vi phạm mới xảy ra; ý thức chấp hành pháp luật đất đai của một bộ phận nhân dân còn chưa nghiêm dẫn đến nhiều vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã ban hành Hướng dẫn số 243/HD-STNMT, hướng dẫn nội dung, trình tự tiến hành xử lý vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động xử lý vi phạm hành chính về đất đai.
Tại Hướng dẫn đã nêu rõ các nội dung gồm: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; Áp dụng mức phạt tiền; Việc xác định số lợi bất hợp pháp; Xác định diện tích đất vi phạm; Thẩm quyền và trách nhiệm trong xử lý vi phạm hành chính về đất đai; Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Đặc biệt, hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính với 6 hành vi, như: Chuyển mục đích sử dụng đất; lấn chiếm đất; hủy hoạt đất; gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác, không đăng ký đất đai; tự ý chuyển quyền sử dụng đất, tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất…
Sở TN&MT đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã phổ biến nội dung hướng dẫn cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm ngay từ đầu, xử lý triệt để; kiên quyết cưỡng chế buộc khôi phục hiện trạng với việc san lấp, xây dựng trên đất nông nghiệp, đất trồng lúa… Trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm, vi phạm có tính chất nghiêm trọng phải xử lý nghiêm, không để kéo dài gây bức xúc.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Tăng cường quản lý, xử lý vi phạm hành chính về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO