Sơn La nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về BĐKH

Nguyễn Nga| 26/04/2021 17:50

(TN&MT) - Tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2030, 100% công chức quản lý hành chính nhà nước về BĐKH các cấp được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 100% công chức quản lý, tham mưu biết cách lồng ghép ứng phó BĐKH trong quản lý kinh tế, xã hội của cơ quan, địa phương. Trên 75% cộng đồng dân cư hiểu biết cơ bản về BĐKH và các tác động của BĐKH.

Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong bối cảnh BĐKH.

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, qua điều tra khảo sát tại 38 đơn vị là các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, đang cho thấy thực trạng thiếu hụt đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật chuyên sâu, cán bộ chuyên trách về BĐKH và đánh giá hiệu quả các hoạt động thích ứng; hạn chế trong công tác truyền thông và nâng cao nhận thức về BĐKH; chưa đáp ứng được yêu cầu về năng lực trong dự báo, cảnh báo thiên tai, nghiên cứu khoa học và công nghệ thích ứng BĐKH; chưa tổng kết và nhân rộng các mô hình thích ứng với BĐKH phù hợp với cấp cộng đồng…

Khảo sát cũng cho thấy phần lớn nhu cầu của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cần được nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BĐKH cho cán bộ. Công tác quản lý nhà nước về BĐKH ở địa phương còn nhiều vướng mắc, chưa có kinh nghiệm, kỹ năng về ứng phó với BĐKH và công tác phòng chống thiên tai.

Mục tiêu của Đề án, phấn đấu đến năm 2030, 100% công chức quản lý hành chính nhà nước về BĐKH các cấp được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về BĐKH; các cơ quan và tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội được bồi dưỡng nâng cao năng lực về BĐKH.

100% công chức làm công tác quản lý, tham mưu biết cách lồng ghép ứng phó BĐKH trong quản lý kinh tế, xã hội của cơ quan, địa phương mình công tác.

Phấn đấu trên 75% cộng đồng dân cư hiểu biết cơ bản về BĐKH và các tác động của BĐKH.

Tập huấn về BĐKH và ứng phó với BĐKH trong nông nghiệp.

Thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Sơn La đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính. Theo đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BĐKH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BĐKH, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về BĐKH.

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước các cấp về BĐKH. Tăng cường kỹ năng tuyên truyền về BĐKH cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh; đẩy mạnh phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về BĐKH các cấp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thông qua các hoạt động truyền thông BĐKH, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐKH, nhân rộng các mô hình ứng phó BĐKH…

8 nhiệm vụ, dự án chính nhằm nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước về BĐKH từ nay đến năm 2030, gồm:

Hướng dẫn đánh giá tác động, tình trạng dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do BĐKH (2021-2022); Xây dựng tài liệu nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và kỹ năng ứng phó với BĐKH cho cán bộ quản lý nhà nước (2021-2022); Xây dựng sổ tay nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BĐKH (2021-2023);

Xây dựng tài liệu và hướng dẫn thích ứng BĐKH đối với các vùng dễ bị tổn thương (2021-2023); Tuyên truyền, nâng cao năng lực về BĐKH cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện làm công tác quản lý nhà nước về BĐKH (2021-2025);

Nâng cao nhận thức, kiến thức về BĐKH và phòng chống thiên tai cho các đối tượng và vùng dễ bị tổn thương, tăng cường năng lực, phát triển nguồn nhân lực trong ứng phó BĐKH (2026-2030);

Tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững thích ứng BĐKH (2021-2025); Xây dựng hệ thống giám sát, ứng phó với BĐKH (2021-2025)./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về BĐKH
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO