--Quảng cáo---

Sơn La: Ký cam kết tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý TN&MT

Tài nguyên - Nguyễn Nga - 18:54 04/03/2021

(TN&MT) - Chủ tịch UBND 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La vừa thực hiện ký cam kết tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn với Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Bản cam kết về tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện với Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

5 nội dung cam kết, gồm: Triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La về các quy chế phối hợp: Lĩnh vực đất đai tại Quyết định số 529/QĐ-UND ngày 5/3/2019, lĩnh vực khoáng sản tại Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 20/5/2020, lĩnh vực môi trường tại Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 và các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm: Chuyển quyền sử dụng đất trái phép, xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, khai thác khoáng sản trái phép, các hoạt động hành nghề khoan, khai thác nước và xả chất thải trái phép gây ô nhiễm môi trường.

Thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn nông thôn; không phát sinh cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tiếp nhận, kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả thực hiện các nội dung tại Bản cam kết là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại năm 2021 của UBND huyện, thành phố và Chủ tịch UBND huyện, thành phố

Để triển khai thực hiện các nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả các nội dung đã ký cam kết; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra vi phạm về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã ký cam kết với Chủ tịch UND tỉnh, qua Sở TN&MT và Sở Nội vụ trước ngày 20 của tháng cuối quý.

Giao Giám đốc Sở TN&MT theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện cam kết tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25 của tháng cuối quý.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ, căn cứ báo cáo kết quả của UBND các huyện, thành phố và Sở TN&MT, tham mưu đưa kết quả thực hiện nội dung cam kết vào tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND huyện, thành phố và Chủ tịch UBND huyện, thành phố năm 2021.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO