--Quảng cáo---

Sơn La: Khẩn trương hoàn chỉnh, trình phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đất đai - Nguyễn Nga - 20:42 27/02/2022

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn đôn đốc các huyện, thành phố về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn chỉnh, trình phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.

Theo đó, yêu cầu UBND 8 huyện: Sốp Cộp, Sông Mã, Yên Châu, Phù Yên, Thuận Châu, Mộc Châu, Mường La và Mai Sơn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ theo Thông báo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh gửi Sở TN&MT xem xét, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 28/2.

UBND huyện Bắc Yên, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, thông báo kết quả thẩm định để hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình HĐND huyện thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/3/2022.

1(2).jpg

UBND tỉnh giao thành phố Sơn La khẩn trương hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước ngày 20/3/2022.

UBND thành phố Sơn La và huyện Quỳnh Nhai khẩn trương hoàn chỉnh sản phẩm đề nghị Hội đồng thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định theo quy định, trước khi trình HĐND cấp huyện thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 20/3/2022.

Đối với UBND huyện Vân Hồ, rà soát hồ sơ trình UBND tỉnh, xem xét cập nhật bổ sung dự án theo đề xuất của nhà đầu tư phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, của huyện Vân Hồ thời kỳ 2021-2030. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2022.

Cùng với đó, yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung các dự án mà các nhà đầu tư tiềm năng quan tâm vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình lại kỳ họp HĐND cấp huyện (đối với những trường hợp khi cập nhật, bổ sung mà vượt các chỉ tiêu sử dụng đất so với nghị quyết đã được HĐND cấp huyện thông qua). Báo cáo và hoàn chỉnh hồ sơ gửi về UBND tỉnh (qua Sở TN&MT) trước ngày 15/3/2022.

Về hồ sơ sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, UBND các huyện, thành phố tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày được UBND tỉnh quyết định, phê duyệt và công khai trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT rà soát toàn bộ các dự án liên quan đến nhà đầu tư tiềm năng quan tâm và các dự án thuộc danh mục mời gọi đầu tư để yêu cầu các huyện, thành phố cập nhật Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố hoàn chỉnh hồ sơ sản phẩm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO