Sơn La: Dự kiến triển khai 3 dự án lĩnh vực tài nguyên nước

Nguyễn Nga| 24/06/2022 11:29

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành 3 Quyết định cho phép lập đề cương, dự toán nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất với các nguồn nước nội tỉnh; Điều tra, thống kê các công trình khai thác nước dưới đất; Lập, ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh.

Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất

Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất tương ứng với các mức độ bản đồ tỷ lệ 1:50.000 đến 1:25.000 với các nguồn nước nội tỉnh thuộc Kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đối với các nguồn nước nội tỉnh, được UBND tỉnh chấp thuận cho phép lập đề cương, dự toán nhiệm vụ tại Quyết định số 1003/QĐ-UBND.

Đối tượng thực hiện gồm tài nguyên nước dưới đất với các nguồn nước nội tỉnh. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022-2025.

a2.jpg

Tỉnh Sơn La triển khai đánh giá tài nguyên nước dưới đất với các nguồn nước nội tỉnh.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm đánh giá tổng hợp sự phân bổ, đặc điểm, đặc trưng chủ yếu, số lượng (trữ lượng), chất lượng tài nguyên nước dưới đất. Xác định được khả năng đáp ứng nguồn nước dưới đất cho các mục đích sử dụng để phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng. Từ đó, tạo lập bộ dữ liệu nhằm cung cấp các thông tin số liệu về tài nguyên nước dưới đất; phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước dưới đất với các nguồn nước nội tỉnh.

Sản phẩm chính của nhiệm vụ, gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 đến 1:25.000 với các nguồn nước nội tỉnh; báo cáo tóm tắt; bản đồ tài liệu thực tế điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; bản đồ tài nguyên nước dưới đất; bản đồ chất lượng tài nguyên nước dưới đất; bản đồ modun dòng ngầm. Tỷ lệ các bản đồ phù hợp mức độ nghiên cứu ở tỷ lệ 1:50.000 đến 1:25.000.

Theo Sở TN&MT, kết quả Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Sơn La, tài nguyên nước mặt của Sơn La hàng năm vào khoảng 19 tỷ m3 chủ yếu từ nguồn nước mưa tích trữ vào 2 hệ thống sông Đà, sông Mã; trữ lượng động tự nhiên của nước dưới đất khoảng trên 3 triệu m3/ngày đêm. Quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước đã làm rõ các khu vực có nguy cơ thiếu nước, đề xuất giải pháp quy hoạch phù hợp tiềm năng các nguồn nước; tỷ lệ phân bổ, chia sẻ nguồn nước mặt, nước dưới đất cho các ngành, các mục đích dùng nước.

Tuy nhiên, hiện Sơn La chưa triển khai điều tra cơ bản tài nguyên nước trên toàn tỉnh. Do đó, việc điều tra bổ sung các thông tin chi tiết và cập nhật về tài nguyên nước của tỉnh, trước mắt thực hiện với nguồn nước dưới đất, đánh giá chi tiết các nguồn nước dưới đất có khả năng khai thác phục vụ nhu cầu thiết yếu tại các khu vực trọng điểm khô hạn, đưa vào phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH giai đoạn hiện tại là rất cần thiết, quan trọng.

Thống kê danh mục các công trình khai thác nước dưới đất

UBND tỉnh đã cho phép lập đề cương, dự toàn nhiệm vụ Điều tra, thống kê các công trình khai thác nước dưới đất hiện có thuộc các vùng, khu vực hạn chế khai thác được công bố; xây dựng phương án tổ chức thực hiện hạn chế khai thác nước dưới đất tại Quyết định số 1004/QĐ-UBND.

a3.jpg

Tại Quyết định số 2049/QĐ-UBND, tỉnh Sơn La đã phê duyệt 160 vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, với tổng diện tích hơn 76.991ha.

Phạm vi thực hiện Dự án gồm diện tích các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 17/9/2020. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2022-2023.

Qua đó, nhằm điều tra, thống kê, cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu và lập danh sách các công trình khai thác nước dưới đất hiện có nằm trong vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực hiện đăng ký khai thác nước dưới đất. Xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất cụ thể cho các công trình trong từng khu vực, từng vùng hạn chế.

Sản phẩm của nhiệm vụ, gồm: Báo cáo kết quả điều tra thực địa; Sơ đồ thực tế kết quả điều tra thực địa theo tỷ lệ đo vẽ; danh mục công trình khai thác nước dưới đất có Q lớn hơn hoặc bằng 10m3/ngày đêm trong vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; bản đồ hiện trạng công trình khai thác nước dưới đất có lưu lượng khai thác lớn hơn hoặc bằng 10m3/ngày đêm trong vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo tỷ lệ đo vẽ; Báo cáo tổng kết nhiệm vụ, phương án tổ chức thực hiện hạn chế khai thác nước dưới đất.

Xây dựng danh mục nguồn nước sông suối, hồ thủy lợi, thủy điện

Nhiệm vụ Lập, ban hành danh mục nguồn nước nội tỉnh thuộc kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với các nguồn nước nội tỉnh. Đối tượng thực hiện bao gồm tài nguyên nước trên các lưu vực sông, suối nội tỉnh; các hồ chứa nước (hồ thủy lợi, thủy điện). Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022-2023.

a4.jpg

Kết quả thực hiện Dự án sẽ xây dựng Danh mục các nguồn nước nội tỉnh với các thông tin cụ thể kèm theo.

Triển khai Dự án nhằm xây dựng danh mục nguồn nước sông, suối nội tỉnh với các thông tin chính về nguồn nước kèm theo, gồm: Mã sông, tên sông suối, vị trí tọa độ điềm đầu, cuối, chiều dài, diện tích lưu vực. Xây dựng danh mục nguồn nước mặt các hồ chứa thủy điện nội tỉnh với các thông tin chính về nguồn nước gồm tên hồ chứa, địa chỉ, nguồn nước, thuộc hệ thống sông, suối, dung tích toàn bộ. Danh mục nguồn nước mặt các hồ chứa thủy lợi nội tỉnh với các thông tin chính: Tên hồ chứa, địa chỉ, nguồn nước, thuộc hệ thống sông, suối, dung tích toàn bộ. Công bố danh mục nguồn nước nội tỉnh Sơn La (nguồn nước mặt).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Dự kiến triển khai 3 dự án lĩnh vực tài nguyên nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO