Sơn La: Dự kiến chuyển đổi hơn 214ha đất lúa và đất rừng phòng hộ thực hiện 121 dự án năm 2019

18/12/2018 20:40

(TN&MT) - HĐND tỉnh Sơn La vừa thông qua Nghị quyết 109/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh Sơn La dự kiến chuyển mục đích sử dụng 130,7ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 120 công trình, dự án. Trong đó, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 63,75ha. Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ 66,78ha. Chuyển mục đích đất rừng đặc dụng 0,17ha.

Đồng thời, thông qua danh mục 01 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng 57,37ha đất trồng lúa; 26,28ha đất rừng phòng hộ (đất có rừng) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

Thông qua danh mục 19 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trong năm 2018.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện, cập nhật, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, nếu có sai số giữa diện tích đo đạc thực tế với diện tích ghi trong Nghị quyết, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Dự kiến chuyển đổi hơn 214ha đất lúa và đất rừng phòng hộ thực hiện 121 dự án năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO