Sớm xác định việc ưu tiên trong lập quy hoạch tài nguyên nước theo quy định của Luật Quy hoạch

19/03/2019 12:49

(TN&MT) – Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện công tác lập quy hoạch tài nguyên nước theo quy định của Luật Quy hoạch.

Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, để thực hiện Luật quy hoạch, chúng ta còn những việc về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải làm.

“Lĩnh vực tài nguyên nước chưa có quy hoạch nào được phê duyệt từ trước đến nay. Do vậy, chúng ta phải làm song song trên cơ sở thống nhất nguyên tắc xác định nội dung nào cần thiết nhất, quan trọng nhất được đưa vào quyết sách của Bộ thì làm trước, chứ không đợi có tất cả các Nghị định rồi mới làm. Trong đó, chú trọng vấn đề ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), làm sao để sớm hình thành quy hoạch tài nguyên nước ở ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu”, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

thứ trưởng Thành
Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện công tác lập quy hoạch tài nguyên nước theo quy định của Luật Quy hoạch

Trước đó, báo cáo về tình hình thực hiện công tác lập quy hoạch tài nguyên nước theo quy định của Luật Quy hoạch, ông Châu Trần Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi 37 luật liên quan đến quy hoạch (viết tắt là Luật số 35) về tài nguyên nước bao gồm: Quy hoạch tài nguyên nước là quy hoạch ngành quốc gia; Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia. Hiện nay, không còn quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Theo ông Châu Trần Vĩnh, nội dung quy hoạch tài nguyên nước quốc gia theo Luật Quy hoạch phát sinh thêm một số nội dung so với Luật Tài nguyên nước (Luật TNN) trước đây như: Đánh giá tổng quan tác động của việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái; Phân tích, đánh giá tổng quan tác động của các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và các quy hoạch liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Phân tích, đánh giá tổng quan thực trạng đầu tư, khoa học và công nghệ, lao động và các nguồn lực phát triển khác trong lĩnh vực khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; Xác định quan điểm quản lý, điều hòa, phân phối, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra…

ông bảy
Ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Về tình hình thực hiện, trong năm 2019, trên cơ sở hồ sơ, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước chung cả nước, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ rà soát, cập nhật bổ sung các nội dung mới theo quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch.

Đối với quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, đến cuối năm 2018 đã hoàn thành hồ sơ lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng. Tuy nhiên, Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 nên quy hoạch này rà soát bổ sung để phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch và Luật 35. Cùng với đó, đang triển khai lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình và Sesan - Srepok.

ông châu trần vĩnh
Ông Châu Trần Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo tình hình thực hiện công tác lập quy hoạch tài nguyên nước theo quy định của Luật Quy hoạch

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết thêm, trong quá trình triển khai lập quy hoạch tài nguyên nước đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là, trong quy hoạch tài nguyên nước quốc gia theo Luật Quy hoạch phát sinh thêm 07 nội dung so với Luật TNN, theo đó xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch cũng phát sinh thêm các nội dung để đảm bảo nội dung của quy hoạch tài nguyên nước quốc gia; Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia phải thực hiện theo Luật QH trong khi đó, Nghị định hướng dẫn luật quy hoạch chưa được ban hành, các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá lập QH cũng chưa được ban hành.

Mặt khác, trong quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh là cụ thể hóa của quy hoạch tài nguyên nước quốc gia trong khi đó quy hoạch tài nguyên nước quốc gia đang triển khai thực hiện; như vậy rất khó khăn trong việc đảm bảo tính thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Hệ thống văn bản liên quan đến lập quy hoạch tài nguyên nước hiện tại đều là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TNN trước đây. Chưa có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Luật 35 (như quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá,…) nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc…

toàn cảnh
Toàn cảnh buổi làm việc

Trước tình hình đó, Cục Quản lý tài nguyên nước kiến nghị, đối với các quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông đã và đang được lập (Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Hồng - Thái Bình, Sesan - Srepok) tiếp tục triển khai thực hiện, nhưng phải đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Quy hoạch và Luật số 35. Đồng thời, cho phép vận dụng quy định kỹ thuật, định mức, đơn giá theo quy định cũ trong giai đoạn chờ điều chỉnh các văn bản này để phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật số 35. Cùng với đó, Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Quy hoạch và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật để lập quy hoạch ngành quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm xác định việc ưu tiên trong lập quy hoạch tài nguyên nước theo quy định của Luật Quy hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO