Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng 6 tháng đầu năm 2021

Lê Hùng| 20/07/2021 12:13

(TN&MT) - Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND TP. Cần Thơ, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Nhiều kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT đã thực hiện hoàn thành thẩm định và trình UBND TP. Cần Thơ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 9/9 quận, huyện; tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10 ha) năm 2021.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã thực hiện hoàn thiện Kiểm kê đất đai, lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố và trình Bộ TN&MT phê duyệt; đồng thời, Sở TN&MT cũng đã tiến hành thu hồi đất của 5 trường hợp với tổng diện tích 21,14 ha; giao đất cho 7 tổ chức diện tích 12,16 ha; 18 tổ chức được thuê đất với tổng diện tích 40,45 ha.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã thực hiện hoàn thành 8 cuộc thanh tra về đất đai, môi trường, tài nguyên nước đối với 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; đồng thời, Sở TN&MT đã tiếp nhận và xử lý 6 trường hợp phản ánh ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường.

Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ

Về công tác quản lý môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), Sở TN&MT đã tham mưu UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 3 về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH. Ngoài ra, công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố tiếp tục được Sở TN&MT quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Tính đến cuối tháng 6/2021, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố đạt 98,42%, vượt 0,42% so với chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã phối hợp với Tổ chức JICA của Nhật Bản triển khai Dự án thí điểm mô hình phân loại rác thải quy mô nhỏ tại một số phường thuộc quận Ninh Kiều; thực hiện Dự án thí điểm “Ngăn chặn rác thải nhựa trên sông” do Tổ chức làm sạch biển của Hà Lan tài trợ; triển khai hợp phần BĐKH thuộc Chương trình Mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 -2020.

Đặc biệt, Sở TN&MT Cần Thơ còn tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 1/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27/4/2017 của Thành ủy TP. Cần Thơ về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT đã tổ chức thực hiện hoàn thành 21/40 nhiệm vụ được giao, đạt tỷ lệ 52,5%.

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, ngoài việc nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của công chức, viên chức ngành TN&MT, vào giữa tháng 5/2021, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã có Văn bản chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời, Sở sẽ xử lý nghiêm công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tính đến cuối tháng 6/2021, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn TP. Cần Thơ đạt 98,42%

Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021

Theo lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao từ nay đến cuối năm 2021, Sở TN&MT sẽ tập trung thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của thành phố; tiếp tục đôn đốc các quận, huyện lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; đồng thời, Sở TN&MT sẽ trình UBND TP. Cần Thơ ban hành Quyết định điều chỉnh Bảng giá các loại đất kỳ 5 năm (2020 -2024); Quyết định quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiến hành tổng hợp Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) và Danh mục dự án thực hiện thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10 ha) năm 2022; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ; tiếp tục điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn thành phố.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Sở TN&MT sẽ trình UBND TP. Cần Thơ ban hành Quyết định quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn thành phố; tổ chức thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành đất đai, môi trường theo kế hoạch và đột xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng với quy định pháp luật về đất đai.

Song song đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác cát trên sông Hậu; lắp đặt thiết bị định vị đối với các phương tiện khai thác cát trên sông Hậu thuộc địa phận thành phố; đồng thời, thực hiện Dự án lập Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khoanh định vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất, lập Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

Cũng theo lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, đối với lĩnh vực môi trường và ứng phó với BĐKH trên địa bàn thành phố, Sở TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào chống chất thải nhựa trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Sở TN&MT cũng sẽ chú trọng công tác hậu kiểm việc thực hiện Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu xử lý chất thải rắn; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường và ứng phó với BĐKH; tham mưu UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các Sở, ban ngành, quận, huyện tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH tại TP. Cần Thơ.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; rà soát, xắp xếp kiện toàn cơ cấu, tổ chức của Sở TN&MT theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ; tham mưu sửa đổi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT phù hợp với các quy định mới; đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng đề nghị các Sở, ban ngành chức năng, UBND các quận, huyện trong thời gian tới tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở TN&MT trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đặc biệt là trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, các hoạt động khai thác khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết: Từ nay đến cuối năm 2021, Sở TN&MT sẽ tập trung hướng về cơ sở nhằm kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các quận, huyện trong công tác chuyên môn; phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giải quyết công việc chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới lề lối làm việc và thái độ phục vụ của công chức đối với người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tham gia xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ công ích mọi lúc, mọi nơi. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng 6 tháng đầu năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO