--Quảng cáo---

Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Ngành TN&MT - Lê Hùng (Thực hiện) - 10:57 18/05/2021

(TN&MT) - Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về công việc này, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ.

Ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ.

PV: Ông có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn TP. Cần Thơ?

Ông Đỗ Thanh Thảo:

Trong thời gian qua, công tác cải cách TTHC luôn được Sở TN&MT TP. Cần Thơ xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, là khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức triển khai đầy đủ và nghiêm túc các nội dung theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Cùng với đó, Sở TN&MT đã kịp thời tham mưu UBND TP. Cần Thơ ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương, nhằm cụ thể hóa cơ chế chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, nhất là chính sách pháp luật về đất đai, là hành lang pháp lý để tháo gỡ nhiều khó khăn, giải quyết các rào cản, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào thành phố.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng đã hoàn thành chuyển đổi các quy trình nội bộ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 đối với toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; điều chỉnh quy trình nội bộ tích hợp trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử nhằm đơn giản quy trình, giảm bớt các thao tác rườm rà qua nhiều công đoạn; chủ động thực hiện xin lỗi cá nhân và tổ chức khi giải quyết trễ hẹn hồ sơ.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn thường xuyên tổ chức kiểm tra cải cách TTHC tại 9/9 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ở các quận, huyện nhằm hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong thao tác luân chuyển, xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; đồng thời, ban hành văn bản quán triệt các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, trang phục; kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đặc biệt, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã quán triệt đến từng công chức, viên chức tại bộ phận một cửa của Sở TN&MT trong việc giao tiếp với người dân là phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân; thực hiện tốt 4 Xin “xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép” và 4 Luôn “luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ”.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng đã tăng cường trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đơn vị trong giải quyết TTHC thông qua việc xây dựng quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức; lồng ghép tiêu chí giải quyết hồ sơ, TTHC để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm; duy trì hoạt động của Đội tình nguyên viên hướng dẫn TTHC tại bộ phận một cửa nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

PV: Trong quá trình triển khai công tác cải cách TTHC liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đâu là những khó khăn, thưa ông?

Ông Đỗ Thanh Thảo:

Mặc dù, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến vẫn còn thấp hơn so với số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tiếp. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến phụ thuộc vào nhu cầu, thói quen của tổ chức, cá nhân, nhưng đa số tổ chức, cá nhân chưa quen với việc giao dịch trực tuyến.

Đồng thời, TTHC về đất đai tương đối phức tạp nên tổ chức, cá nhân có thói quen liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, do tính chất quan trọng và giá trị của tài sản nên đa số người dân đều muốn trực tiếp đến nộp và nhận kết quả, không muốn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến cũng như dịch vụ của Bưu điện.

Cùng với đó, hồ sơ lĩnh vực đất đai, nhất là hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan nhiều đến người dân, trong khi đó nhiều người dân chưa từng tiếp xúc công nghệ thông tin, khả năng sử dụng, cập nhật Internet còn thấp, đây là khó khăn trở ngại khi triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ niêm yết công khai các TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

PV: Để khắc phục những khó khăn nêu trên, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ đề ra các giải pháp nào, thưa ông?

Ông Đỗ Thanh Thảo:

Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về lĩnh vực đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với chính sách, chủ trương đầu tư của thành phố; đồng thời, liên thông luân chuyển thông tin đất đai cho các cơ quan Thuế, Kho bạc trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính; rút ngắn hơn nữa thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục đất đai để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; rà soát các TTHC theo hướng cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, giảm chi phí, thời gian cho cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC; thường xuyên rà soát, cập nhật và công bố công khai bộ TTHC về đất đai; tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chồng chéo, bất cập để kịp thời tham mưu UBND TP. Cần Thơ xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về đất đai thống nhất, đồng bộ.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến công chức, viên chức ngành TN&MT thành phố trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp; thường xuyên giám sát, chấn chỉnh lề lối làm việc của công chức, viên chức để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

PV: Sở TN&MT TP. Cần Thơ vừa có Thông báo về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC, ông có thể chia sẻ về nội dung Thông báo này?

Ông Đỗ Thanh Thảo:

Đúng là Sở TN&MT TP. Cần Thơ vừa mới ban hành Thông báo về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến đường dây nóng của Sở TN&MT hoặc qua hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công TP. Cần Thơ.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ ban hành Thông báo này với mong muốn lắng nghe, tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan đến việc xử lý hồ sơ chậm trễ do yếu tố chủ quan và thái độ chưa đúng chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức ngành TN&MT trong quá trình giải quyết TTHC, tránh gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở các phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cũng sẽ giúp Sở TN&MT TP. Cần Thơ kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực nếu có xảy ra, nhằm nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của công chức, viên chức thuộc ngành TN&MT thành phố.

Song song đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng thường xuyên quán triệt Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý kịp thời, nghiêm minh công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO