--Quảng cáo---

Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu: Nỗ lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ

Ngành TN&MT - Linh Nga - 11:08 09/09/2021

(TN&MT) - Năm 2021, để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao, Sở TN&MT đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm đầu tiên thực hiện Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nhằm phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về phát triển công nghiệp, cảng biển, du lịch và công nghiệp công nghệ cao; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hải, để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh, tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 20/1/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện 11 nhiệm vụ, gồm: lĩnh vực quy hoạch có 1 nhiệm vụ; đất đai 2 nhiệm vụ; môi trường 6 nhiệm vụ; biển đảo 1 nhiệm vụ; biến đổi khí hậu 1 nhiệm vụ.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, tình hình của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó ngành TN&MT cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Trước tình hình đó, để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn cũng như 11 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 138/QĐ-UBND, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động triển khai các giải pháp để vừa bảo đảm giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó, ngoài việc yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; Sở TN&MT còn hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn và khai báo y tế bằng mã QR Code...

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, xử lý công việc, ưu tiên việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo theo hình thức trực tuyến, phục vụ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tuyến trong  thời điểm dịch bệnh đang bùng phát mạnh; phải yêu cầu giãn cách; bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở diễn ra bình thường, xuyên suốt.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của Sở luôn được xuyên suốt

Tính đến ngày 30/8/2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện tốt 11 nhiệm vụ, trong đó có 3 nhiệm vụ đã hoàn thành, đang thực hiện 6 nhiệm vụ và thực hiện 2 nhiệm vụ thường xuyên. Cụ thể, về lĩnh vực môi trường có 3 nhiệm vụ đã hoàn thành như: Rà soát các dự án, năng lực nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh để xem xét khả năng đáp ứng nhu cầu của tỉnh và có giải pháp hiệu quả, khả thi thu hút đầu tư việc xử lý chất thải trong toàn tỉnh một cách đồng bộ; ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường bên ngoài khu công nghiệp; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và xây dựng nội dung Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Hiện tại, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ còn lại, trong đó, nhiều nhiệm vụ đã đạt trên 80% tỷ lệ giải quyết, như: Nhiệm vụ xây dựng và triển khai Đề án quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện đã đến giai đoạn chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến góp ý để hoàn thiện. Sở TN&MT dự kiến báo cáo UBND tỉnh sau khi kết thúc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT hiện đang hoàn thiện Quyết định ban hành Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2035. Sở TN&MT dự kiến sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 9/2021. Ngoài ra, Sở TN&MT đã cơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh, dự kiến trong quý IV/2021 sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Tăng cường các giải pháp

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định: 8 tháng năm 2021, Sở TN&MT đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành TN&MT vẫn còn gặp phải một số hạn chế, khó khăn, như: Công tác xác định giá đất có phần cải thiện nhưng chưa cao; việc tiếp nhận và xử lý các dự án chậm triển khai chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài; công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm so với kế hoạch…

Nguyên nhân chủ yếu là do một số khu đất thực hiện thủ tục đấu giá thời gian kéo dài do phải rà soát xử lý tồn tại về tài sản công trên đất; nguồn lực làm công tác quản lý môi trường tại địa phương chưa vào cuộc mạnh mẽ, chưa kịp thời báo cáo khi có dấu hiệu bất thường... Ngoài ra, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay gây rất nhiều khó khăn trong việc xác minh, tổ chức đối thoại. Một số trường hợp người khiếu nại đang thường trú tại các vùng có dịch không thể đến làm việc, vì vậy dẫn đến thời gian giải quyết công việc kéo dài…

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại nhằm thực hiện tốt mục tiêu quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những tháng cuối năm 2021, Sở TN&MT sẽ đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 138/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT sẽ tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đối với trụ sở, cơ quan công trình sự nghiệp; hoàn thành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và quyền khai thác khoáng sản; giải quyết dứt điểm các điểm “đen” môi trường, tăng cường quản lý Nhà nước, không để phát sinh những điểm “đen” mới.

Đặc biệt, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của Sở được xuyên suốt trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4  nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn.

Trong 8 tháng năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao và các nhiệm vụ thường xuyên của ngành TN&MT. Trong đó, có 3/11 nhiệm vụ đã được hoàn thành trước kế hoạch, từ đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO