--Quảng cáo---

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngành TN&MT - Thu Thủy - 09:59 18/02/2021

(TN&MT) - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm 2020, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Đây là động lực, là đòn bẩy để Ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển tỉnh trong 5 năm và 10 năm tới.

Trong năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật và các Quyết định cụ thể hóa các nội dung trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản...

Theo ông Phạm Văn Quang, Giám đốc Sở TN&MT Phú Thọ: HĐND tỉnh đã thông qua 3 Nghị quyết về danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng. UBND tỉnh ban hành 4 Quyết định để cụ thể hóa các nội dung thuộc thẩm quyền được Chính phủ giao cho địa phương quy định cụ thể thi hành Luật Đất đai có quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý, sử dụng đất; về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh. Ban hành 2 Quyết định chuyên đề về xây dựng định giá đất cụ thể và hoạt động cải tạo, hạ cốt nền khoáng sản làm cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Quang, Giám đốc Sở TN&MT Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị

“Nhìn chung, công tác tham mưu cho tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng thẩm quyền, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tế tại địa phương”, ông Quang nhìn nhận.

Tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và chủ động triển khai nhiều việc đạt kết quả. Đặc biệt, trong công tác quản lý đất đai, Sở đã tích cực tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 13 huyện, thành, thị. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 và Quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030; đã hoàn thành công tác Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin, công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... Bên cạnh đó, Sở đã tích cực tháo gỡ giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thẩm định hồ sơ thu hồi, giao đất cho nhiều dự án trọng điểm; trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, các doanh nghiệp đảm bảo sử dụng hiệu quả.

Trong lĩnh vực môi trường, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, Sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ đạo xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thành, thị khi chưa tiến hành xử lý rác thải tập trung; Xây dựng, báo cáo UBND tỉnh Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát về môi trường, trong đó tập trung công tác bảo vệ môi trường các dự án trong các KCN, CCN; bảo vệ chất lượng môi trường không khí tại các đô thị...

Đặc biệt, đã hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước năm 2020 về môi trường, tỷ lệ khu dân cư nông thôn tập trung được thu gom, xử lý rác thải đạt 75%; tăng cường công tác kiểm soát về môi trường, trong đó tập trung công tác giám sát các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn; đôn đốc các đơn vị thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động liên tục khí thải, nước thải truyền dữ liệu về Sở theo quy định. Vấn đề ô nhiễm môi trường được kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm nhạy cảm về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nhiều cá nhân tập thể được Giám đốc Sở TN&MT Phú Thọ trao tặng Giấy khen

Năm 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh quyết định, văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý về khoáng sản và tài nguyên nước đảm bảo đáp ứng yêu cầu. Cụ thể là ban hành Quy chế quản lý hoạt động vận chuyển đất dư thừa trong quá trình cải tạo mặt bằng, hạ cốt nền dùng để đắp nền công trình trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Thực hiện các nhiệm vụ, dự án điều tra cơ bản làm cơ sở phục vụ quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững, hiệu quả tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước; công tác thẩm định, trình duyệt cấp phép hoạt động khoáng sản và tài nguyên nước đáp ứng trình tự, thủ tục theo quy định; các hồ sơ đều được trả kết quả trước và đúng hạn. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, không để xảy ra điểm nóng trong khai thác trái phép khoáng sản.

Công tác thanh, kiểm tra được tăng cường; công tác cải cách và thực hiện các thủ tục hành chính luôn được chú trọng. Đã tham mưu, xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở ba cấp (tỉnh, huyện, xã) và tổ chức thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính đã từng bước góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; kết quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lĩnh vực đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu được quan tâm triển khai, đáp ứng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được cũng như nỗ lực khắc phục những khó khăn, vướng mắc thời gian qua, năm 2021, ngành tài nguyên và môi trường Phú Thọ quyết tâm tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

Theo Giám đốc Sở TN&MT Phú Thọ Phạm Văn Quang, Sở sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung cho công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, trước mắt đẩy mạnh việc Lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; tăng cường công tác Quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng.

Phối hợp thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước do UBND tỉnh giao năm 2021 (chỉ tiêu về môi trường). Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; Tăng cường đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản. Tham gia xây dựng các phương án quy hoạch của ngành để tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Sở cũng đề xuất, kiến nghị các cấp Trung ương điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tài nguyên và môi trường giải quyết những bất cập, chưa đồng bộ, chưa thống nhất với các luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường. Triển khai, hướng dẫn đảm bảo kịp thời, phù hợp thực tiễn của địa phương.

Hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Phú Thọ; Tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống trạm quan trắc không khí, nước tự động theo Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. Hỗ trợ kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt và di dời nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì ra khỏi đô thị...

Với sự hỗ trợ của các cấp ngành và chính quyền các địa phương, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ sẽ phấn đấu vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của ngành để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển chung của toàn tỉnh trong kế hoạch trung và dài hạn tới đây.

  • Để phát huy nguồn lực tài nguyên và môi trường đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển bền vững đất nước
    Ngành TN&MT - TS. Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT - 10:12 12/02/2021
    (TN&MT) - Nhân dịp Xuân mới Tân Sửu 2021, Tiến sỹ Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có bài viết quan trọng đánh giá về những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2021-2026 của ngành Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Báo Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO