Kinh tế

Quy hoạch điện VIII: Phát triển ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững

Phương Hà 19/05/2023 - 20:05

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều ngày 19/5/2023, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, các Tập đoàn năng lượng (EVN, Petrovietnam, TKV) và các cơ quan truyền thông.

02(1).jpg
Toàn cảnh Hôi nghị

Ưu tiên hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển năng lượng tái tạo

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, công bằng, phù hợp với các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và khả năng thực tế của đất nước cũng như xu thế phát triển của quốc tế như xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp…

Quy hoạch điện VIII nhằm thực hiện 3 mục tiêu : Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng công bằng gắn với hiện đại hóa sản xuất, xây dựng lưới điện thông minh, quản trị hệ thống điện tiên tiến, phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển khoa học công nghệ của thế giới; Hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa trên năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Để triển khai thực hiện thành công Quy hoạch điện VIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, đơn vị liên quan cần khẩn trương tập trung nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, cơ chế chính sách có liên quan nhằm hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đồng bộ, khả thi.

Đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi), Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi), Luật Phát triển năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp và cơ chế, chính sách xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị ngành điện, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Chủ động, tích cực phối hợp, hướng dẫn các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ các chủ trương, định hướng đề ra trong Quy hoạch điện VIII để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với các địa phương đã được phê duyệt Quy hoạch tỉnh cần sớm đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch), bảo đảm tính đồng bộ, liên thông giữa các cấp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; đồng thời, chú trọng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành ở địa phương (như quy hoạch về đất đai, xây dựng), tạo cơ sở, tiền đề cho việc triển khai các dự án phát triển điện lực trên địa bàn trong tương lai.

Cùng với đó, khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm các phương án Quy hoạch được triển khai thực hiện trong thực tiễn; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách và quản lý phát triển điện lực.

Quy hoạch điện VIII định hướng đến năm 2050, tổng công suất các nhà máy điện là 490.529 - 573.129 MW (không bao gồm xuất khẩu, năng lượng tái tạo để sản xuất năng lượng mới). Trong đó, điện gió trên bờ từ 60.050 - 77.050 MW (12,2 - 13,4%); Điện gió ngoài khơi 70.000 - 91.5000 MW (14,3 - 16%); Điện Mặt Trời từ 168.594 - 189.294 MW (33 - 34,4%); Thủy điện là 36.016 MW (6,3 - 7,3%). Đáng chú ý sẽ không còn sử dụng than để phát điện và nhập khẩu điện là 11.042 MW (1,9 - 2,3%)./

01(1).jpg
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị

Tích cực tuyên truyền, đưa Quy hoạch điện VIII vào thực tiễn

Ngoài công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách thức đẩy phát triển điện lực, để Quy hoạch điện VIII được triển khai thực hiện trong thực tiễn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công thương và các Bộ, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của Quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà bản Đồ án quy hoạch đã đề ra.

Tổ chức triển lãm, trưng bày mô hình, hệ thống sơ đồ, bản đồ, hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch nhằm công bố công khai các nội dung Quy hoạch điện VIII để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội biết, tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện Quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng, mở các chuyên mục, chuyên trang, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Quy hoạch điện VIII và những quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án phát triển điện lực quốc gia để dư luận xã hội hiểu đúng, hiểu rõ và ủng hộ, đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Công Thương, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Đối với các Tập đoàn năng lượng như EVN, PVN và TKV, Bộ trưởng đề nghị các Tập đoàn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Quy hoạch điện VIII, , góp phần hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển điện lực quốc gia theo quy hoạch đã được phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch điện VIII: Phát triển ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO