--Quảng cáo---
  • Quy hoạch điện VIII

Phát triển các công cụ kinh tế về giảm phát thải
Biến đổi khí hậu - Khánh Ly - 18:31 20/05/2021
(TN&MT) - Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn sẽ giúp Việt Nam phát triển các công cụ kinh tế quan trọng như trao đổi hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon. Ngoài việc tăng ngân sách nước, mục tiêu chính vẫn là giảm phát thải một cách thực chất, chứ không chỉ là nhằm thực hiện các cam kết quốc gia.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO