Quảng Trị: Tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Luật Đất đai

Văn Dinh| 11/08/2022 16:07

Nhờ triển khai có hiệu quả Luật Đất đai 2013, trong đó công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai được tiến hành thường xuyên và liên tục, Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo tổ chức, triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua đã tổ chức 12 hội nghị để tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho cán bộ lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của Phòng TN&MT, các chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố, công đức địa chính các xã, phường, thị trấn; đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của các đơn vị sản xuất kinh doanh có liên quan với gần 1.700 học viên tham dự. Đồng thời, qua các hội nghị trên, Sở TN&MT đã kết hợp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức ngành tài nguyên môi trường về công tác quản lý đất đai, đo đạc bản đồ nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

z3619062159629_7f6db77504407e3f827965f3aa7e3bba.jpg

Công tác quản lý đất đai tại Quảng Trị đi vào nề nếp, đạt nhiều kết quả tích cực

Sở TN&MT cũng đã tổ chức soạn thảo, in ấn 8.000 tờ rơi tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai. Phối hợp, cử cán bộ làm báo cáo viên phổ biến Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các địa phương trong tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đến cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, Luật Đất đai 2013 là “cú huých” lớn, là nền tảng, có tác động mạnh mẽ về nhiều mặt nhất là đối với kinh tế của tỉnh Quảng Trị. Nhìn chung, công tác quản lý đất đai ở địa phương đã đi vào nề nếp, đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, về giao đất, cho thuê đất, từ 1/7/2014 đến nay, tỉnh đã tiến hành giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với 318 dự án, tổng diện tích 626,40 ha; giao đất có thu tiền sử dụng đất 3 dự án với tổng diện tích 2,22 ha; cho thuê đất trả tiền một lần 18 dự án với tổng diện tích 89,46 ha; cho thuê đất đất trả tiền hàng năm là 259 dự án, với tổng diện tích 2997,56ha; chuyển mục đích sử dụng đất 41,22 ha. Từ ngày 1/7/2014 đến 31/12/2020, Sở TN&MT đã tiến hành thanh, kiểm tra đối với 210 khu đất thực hiện dự án có dấu hiệu vi phạm. Qua đó thu hồi 43 khu đất có vi phạm pháp luật đất đai. Cơ quan chức năng cũng phạt vi phạm hành chính 21 dự án với số tiền 191,5 triệu đồng.

Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đạt từ 34,24% đến 100%. Tại Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo cơ bản đã giao đất cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, với Khu kinh tế Đông Nam đến nay đã cho thuê đất hơn 25 dự án và chấp thuận chủ trương đầu tư 50 dự án. Tỉnh cũng đã giao đất, cấp giấy chứng nhận cho 238 cơ sở tôn giáo, với diện tích 785.091 m2.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất luôn được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định, được cụ thể hóa những vấn đề thuộc thẩm quyền được giao UBND tỉnh quy định; bổ sung, điều chỉnh những nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện để ban hành quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và UBND cấp huyện trong công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến các tầng lớp nhân dân nhằm vận động, làm rõ lợi ích về nhiều mặt của dự án, qua đó thuyết phục nhân dân thực hiện nghiêm các quy định.

anh-1-1-.jpg

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra các dự án lớn trên địa bàn

Hằng năm, tỉnh Quảng Trị thành lập các đoàn kiểm tra các địa phương trong tỉnh về lĩnh vực tài nguyên môi trường, trong đó có thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Qua kiểm tra, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt đối với các dự án đầu tư, phát triển kinh tế tại các khu du lịch Cửa Tùng, Cửa Việt, khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang... Bên cạnh đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm đối với các đơn vị sử dụng đất như khai thác khoáng sản. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được tỉnh quan tâm đúng mức, không để xảy ra sai khiếu kiện kéo dài...

Cũng theo ông Hà Sỹ Đồng, tỉnh đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai trên phạm vi toàn tỉnh để tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, có thể nhận thấy vẫn còn đó nhiều vướng mắc, như sự chồng chéo giữa Luật Đất đai 2013 với các Luật khác như Luật Đầu tư, Luật Lâm nghiệp... Mặt khác lực lượng tham gia quản lý đất đai mỏng nên chưa đáp ứng được yêu cầu.

“Để nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai và sớm giải quyết các bất cập tại địa bàn, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiều vấn đề, có thể kể đến như tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai một cách đầy đủ, kịp thời, trong đó cần chú trọng việc nghiên cứu bổ sung chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra. Rà soát, điều chỉnh kịp thời các mâu thuẫn, chồng chéo giữa các Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật một cách đồng bộ, rõ ràng, cụ thể. Tạo được cơ chế tiếp cận đất đai để thực hiện các công trình dự án một cách thuận lợi, không rườm rà, mất nhiều thời gian của tổ chức, doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất...”, ông Đồng thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Luật Đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO