Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý đăng ký đất đai

Anh Dũng| 14/04/2023 11:13

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký ban hành Công văn 2179/UBND-KTN về việc tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

qnam.jpg

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai (VP ĐKĐĐ) các cấp, Phòng TN&MT, UBND các xã, phường, thị trấn niêm yết công khai quy trình, thủ tục đăng ký đất đai, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của các bộ phận có liên quan và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; đặc biệt tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Trung tâm hành chính công hoặc bộ phận một cửa và các Chi nhánh VP ĐKĐĐ; không để xảy ra tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết thì thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để tăng cường cho các địa phương có khối lượng công việc nhiều, đồng thời cũng hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, việc cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư dự án và người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và các dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở phải đảm bảo chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với các dự án phát triển nhà ở thì Cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư dự án được thực hiện theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh. Việc. cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở được quy định: Đối với khu vực, vị trí được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, sau khi thi công hoàn thành toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt, kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước và hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai của dự án theo đúng quy định tại Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020); đối với khu vực, vị trí bắt buộc phải xây nhà tại quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì ngoài việc hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như trên còn phải xây dựng hoàn thành nhà ở, tối thiểu là hoàn thành xây dựng phần thô và mặt tiền ngôi nhà.

Sở Xây dựng (hoặc Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh) phối hợp với UBND cấp huyện, xã nơi triển khai dự án thực hiện đánh giá, có văn bản cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng (trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu thì đề nghị tiếp tục thực hiện theo quy định; nếu vướng mắc mặt bằng kéo dài nhiều năm, với diện tích nhỏ thì tập hợp hồ sơ minh chứng những nỗ lực của chủ đầu tư và chính quyền địa phương để báo cáo UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án sau khi xây dựng cơ bản hoàn thành kết cấu hạ tầng theo quy hoạch (được Sở Xây dựng hoặc Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, xác nhận hoặc thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu) và hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích đất đã được giao, cho thuê và trước đây UBND tỉnh đã có các Công văn cho phép Sở TN&MT giải quyết thủ tục tách thửa theo quy hoạch để chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân mà đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thành toàn bộ công trình theo đúng quy định tại Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020) và chưa thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở theo đúng quy định Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023) thì Sở TN&MT và VP ĐKĐĐ dừng thực hiện việc giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương tại các Công văn nêu trên và yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ các nội dung theo Công văn này...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý đăng ký đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO