--Quảng cáo---

Quảng Nam: Quy định mới về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Khoáng sản - 09:29 14/12/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quy định gồm 4 chương, 21 điều.

Khai thác cát trái phép trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ở Quảng Nam vẫn diễn biến phức tạp
Khai thác cát trái phép trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ở Quảng Nam vẫn diễn biến phức tạp

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác khoáng sản thuộc tỉnh Quảng Nam; Các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, hoạt động khoáng sản phải được đăng ký nhà nước tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép: Giấy phép hoạt động khoáng sản do UBND tỉnh Quảng Nam cấp được đăng ký nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam và được gửi đến Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung và UBND cấp huyện (địa phương có hoạt động khoáng sản).  

Việc dùng chất cấm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở Quảng Nam khiến nhiều sông suối bị ô nhiễm nặng nề
Việc dùng chất cấm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở Quảng Nam khiến nhiều sông suối bị ô nhiễm nặng nề

Cụ thể, trường hợp khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó và khai thác trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó, thì trước khi khai thác tổ chức, cá nhân phải đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam để được xác nhận và theo dõi, quản lý.

Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; Thực hiện đúng nội dung Giấy phép thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét, chấp thuận trong trường hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán; Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra; Thông báo kế hoạch thăm dò cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện nơi thăm dò khoáng sản trước khi thực hiện; Thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản.  

Hoạt động khai thác vàng trái phép tại Quảng Nam vẫn đang diễn biến phức tạp
Hoạt động khai thác vàng trái phép tại Quảng Nam vẫn đang diễn biến phức tạp

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật; Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện.

Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện các quy định của luật lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường; Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản; Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.

Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định; Không được sử dụng hóa chất độc để khai thác, chế biến khoáng sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ hoặc đột xuất hoạt động khai thác, tiêu thụ khoáng sản gửi UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO