Quảng Nam: Gỡ “nút thắt” về đất đai

Lan Anh| 02/12/2021 09:27

(TN&MT) - Sau gần 8 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quy hoạch, phát triển quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất... trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả hơn, từ đó đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Chủ động phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai

Theo Sở TN&MT Quảng Nam, sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã ban hành được 32 văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã tạo lập một hành lang pháp lý đầy đủ, ổn định và thống nhất trong hoạt động quản lý điều hành Nhà nước về đất đai.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai được các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai khá hiệu quả, đã mở 21 lớp bồi dưỡng với 2.800 lượt người tham gia; ngoài ra các địa phương còn tổ chức các diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, các hội thi tìm hiểu pháp luật về đất đai. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của tài nguyên đất đai được nâng lên; các quyền của người sử dụng đất được mở rộng và được Nhà nước bảo đảm.

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội cho tỉnh Quảng Nam.

Về tình tình cải cách thủ tục hành chính, đến nay, tỉnh Quảng Nam đã bãi bỏ 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, 26 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và xã. Kể từ ngày 3/1/2017 thực hiện 31 thủ tục đất đai tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Quản lý đất đai đi vào nền nếp

Thực hiện quy định của Luật đất đai 2013, tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 7/10/2019, riêng cấp huyện đã hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đối với 16/18 huyện, thị xã, thành phố.

Hàng năm, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết phê duyệt và phê duyệt bổ sung Danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định; việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng… được quản lý chặt chẽ, đảm bảo theo đúng chỉ tiêu phân bổ.

Quảng Nam chú trọng phát triển quỹ đất sạch để thu hút đầu tư

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những “nút thắt” trong quá trình thu hút đầu tư, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp tháo gỡ nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Trong công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các quy định về chính sách, đơn giá áp dụng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời, cập nhật điều chỉnh, bổ sung các chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế tại địa phương.

UBND tỉnh cũng ban hành trình tự, thủ tục về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh và Quy chế dân chủ trong công tác bồi thường nhằm đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp trong triển khai thực hiện, từ đó minh bạch hóa toàn bộ quy trình bồi thường, làm tăng niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Riêng trong đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc kê khai đăng ký đất đai đối với các thửa đất đã thực hiện đo đạc theo Nghị định 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993, Nghị định 60/NĐ-CP ngày 5/4/1994, Dự án thành lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000. Từ năm 2009 đến trước ngày 1/7/2014, địa phương đã hoàn thiện việc xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai dạng số và đã vận hành trên hệ thống thông tin đất đai cho 38 xã, phường thuộc 4 huyện, thành phố gồm Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình và Duy Xuyên. Sau 8 năm triển khai thi hành Luật Đất đai 2013, toàn tỉnh đã kê khai đăng ký và cấp được 67.118 GCN/64.048ha.

Từ ngày 1/7/2014 đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã thực hiện việc thu hồi đất đối với 10 đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức đoàn thể không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích, trái pháp luật với diện tích 132,6ha; thu hồi 16.291,07ha đối với 34 tổ chức không sử dụng đất hoặc có vi phạm về pháp luật đất đai.

Căn cứ vào quy định của Luật Đất đai 2013, tỉnh đã ban hành Quy định về giá đất, Bảng giá đất 5 năm thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh và đã 3 lần sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất thời kỳ này. Đến nay, UBND tỉnh đã tiếp tục ban hành Quy định về giá đất, Bảng giá đất 5 năm thời kỳ 2020 - 2024. Công tác thanh tra về đất đai luôn được các cấp, các ngành tăng cường với 67 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 151 đơn vị, đồng thời làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc sử dụng đất. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Gỡ “nút thắt” về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO