Quảng Nam: Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Lan Anh| 14/04/2020 16:43

(TN&MT) - Dự kiến trong quý III/2020, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức triển khai thực hiện tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải trên địa bàn đối với người lao động thuộc Sở Tài nguyên và  Môi trường, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải trên địa bàn năm 2020.

Việc điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Việc điều tra, khảo sát được thực hiện với một số đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và  Môi trường 

Các nội dung điều tra, khảo sát thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23.7.2012 của Chính phủ và Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15.5.2014 của Bộ Tư pháp, với hình thức thông qua phiếu khảo sát gửi đến các tổ chức, cá nhân được lựa chọn khảo sát.

Kế hoạch điều tra, khảo sát này thực hiện đối với một số đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và  Môi trường; một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, thực hiện trong quý III/2020.

Việc điều tra, khảo sát phải xác định cụ thể mục đích, đối tượng, nội dung, phạm vi, thời gian, cách thức thực hiện điều tra, khảo sát; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình điều tra, khảo sát. Việc điều tra, khảo sát phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng nội dung, không gây phiền hà, trở ngại cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân được khảo sát, lấy ý kiến.

Việc điều tra, khảo sát nhằm kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch này. Xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát; đồng thời tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi hành pháp luật do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp. Tổng hợp kết quả, số liệu, xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng khảo sát có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Phiếu điều tra, khảo sát gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO